Dlaczego przysługuje mi pojazd zastępczy?

Kolizje drogowe to codzienna rzeczywistość, przed którą czasami nie da się uchronić. Wypadek może być spowodowany nie z naszej winy, jednak zwykle ponosimy jego skutki. Jednym z nich jest uszkodzone lub zniszczone auto. Dlaczego przysługuje mi pojazd zastępczy? Na jakie podstawy prawne należy powołać się dochodząc swoich racji?

Auto zastępcze z OC sprawcy – podstawa zwrotu kosztów najmu.

W rozumieniu art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym  w graniach odpowiedzialności cywilnej jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej w związku z ruchem pojazdu.

W związku z  art. 361 k.c. obowiązany do wypłaty odszkodowania (sprawca lub jego ubezpieczyciel) musi naprawić straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, z zaznaczeniem, że powyższe następuje w ramach normalnego związku przyczynowego.

Dlaczego przysługuje mi pojazd zastępczy?

Normalnym następstwem kolizji lub wypadku drogowego jest utrata możliwości korzystania z auta wskutek jego zniszczenia lub uszkodzenia. Jeżeli poszkodowany poniósł konieczne koszty najmu pojazdu zastępczego, to podlegają one wyrównaniu, gdyż nie ma wątpliwości, że jego majątek został uszczuplony. Odszkodowanie powinno kompensować straty do wysokości faktycznie doznanego uszczerbku na mieniu.

Towarzystwo ubezpieczeniowe oceniając, czy najem auta zastępczego mieści się ramach szkody i normalnego związku przyczynowego rozpatrzy wszystkie okoliczności sprawy oraz indywidualną sytuację poszkodowanego. Niemniej Sąd Najwyższy niejednokrotnie wyjaśniał – „Dlaczego przysługuje mi pojazd zastępczy?”. W linii orzeczniczej można dopatrzyć się wniosków o charakterze ogólnym.

  • Roszczenie z tytułu najmu auta zastępczego nie posiada ograniczeń podmiotowych. Zarówno przedsiębiorca, jak i konsument otrzyma zwrot kosztów najmu, gdyż tego typu uszczerbek na mieniu pozostaje w normalnym związku przyczynowym z uszkodzeniem lub zniszczeniem auta.
  • Podstawę roszczenia stanowi niezbędność najmu, tj. konieczność używania samochodu w takim zakresie, jak przed wypadkiem. Utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia lub uszkodzenia stanowi szkodę majątkową podlegającą wyrównaniu bez względu na to, do jakich celów auto było wykorzystywane.

Jak uzasadnić niezbędność najmu?

Należy uzupełnić oświadczenie i odpowiednio umotywować, po co mi pojazd zastępczy. Przede wszystkim trzeba wskazać, iż auto jest jedynym, wolnym w gospodarstwie domowym i bez niego nie ma możliwości dojazdu do pracy czy lekarza, dowożenia dzieci do szkoły czy przedszkola. Jeśli jest to samochód służbowy, wówczas stanowi narzędzie pracy i jego brak skutkuje stratami finansowymi dla firmy.

Wynajem bezgotówkowy.

Kancelaria Odszkodowawcza Citi zajmuje się bezgotówkowym najmem aut zastępczych z OC sprawcy. W imieniu Klienta dokonujemy rozliczeń z ubezpieczycielem sprawcy. Pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności. Zaproponujemy samochód w tej samej klasie co uszkodzony. Zastanawiasz się, jak długo można jeździć samochodem zastępczym? Zadbamy o to, aby najem został należycie udokumentowany jako celowy, zasadny i proporcjonalny.

Potrzebne dokumenty:

  • oświadczenie o rzeczywistej potrzeby wynajmu samochodu,
  • notatka policyjna z miejsca zdarzenia lub oświadczenie sprawcy,
  • numer szkody nadany przez ubezpieczyciela sprawcy,
  • zaświadczenie o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu lub jeśli taki nie został wydany pismo z serwisu naprawczego poświadczające przyjęcie samochodu do warsztatu,
  • oświadczenie o trzeźwości uczestników zdarzenia,
  • oświadczenie o możliwości odliczenia podatku VAT w przypadku przedsiębiorcy użytkującego samochód w firmie.