Czemu ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania?

Jeżeli zostały spełnione trzy ustawowe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, czyli: nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa łączy obowiązek naprawienia szkody, powstała szkoda (uszczerbek o charakterze majątkowym lub/i niemajątkowym) oraz pomiędzy zdarzeniem i szkodą zachodzi normalny (adekwatny) związek przyczynowy, to towarzystwo ubezpieczeniowe (ewentualnie sprawca) jest obowiązane do wypłaty należnego nam odszkodowania.

Kiepskie statystki ubezpieczycieli

Tymczasem, mimo teoretycznie oczywistego obowiązku, ubezpieczyciele niejednokrotnie uchylają się od zapłaty należnego odszkodowania. Biuro Rzecznika Finansowego raz na jakiś czas sporządza statystki, w których ocenia, ile wpływa do niego skarg z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych. Wyniki są zatrważające. Najliczniejszą grupę skarg stanowią te, związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, a wśród nich obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie assistance oraz ubezpieczenie NNW kierowcy. Każdego roku do Biura Rzecznika Finansowego wpływa w tym zakresie kilka tysięcy skarg.

Czemu ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania? Najczęstsze przyczyny

Zadajemy sobie zatem pytanie, dlaczego sytuacja na rynku ubezpieczeń gospodarczych tak wygląda i czemu ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. Statystki pokazują, że najczęstszymi powodami odmowy towarzystw ubezpieczeniowych są między innymi: brak związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy uszkodzeniami pojazdu a zdarzeniem, inny przebieg zdarzenia niż podaje poszkodowany, brak potwierdzenia okoliczności zdarzenia przez sprawcę szkody, brak dowodów na pogorszenie się sytuacji życiowej osoby skarżącej po śmierci członka rodziny, brak w aktach szkody dokumentacji medycznej potwierdzającej uszkodzenia ciała oraz poniesione koszty leczenia następstw związanych z wypadkiem komunikacyjnym.

Poszkodowani wnoszą skargi

Nic zatem dziwnego, że poszkodowani masowo wnoszą skargi, chcąc uzyskać należne im odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Kto pomoże po kolizji drogowej? Roszczących wspierają kancelarie odszkodowawcze, które oferują kompleksowe usługi w zakresie dochodzenia pieniędzy od towarzystwa ubezpieczeniowego. Specjaliści wiedzą, czemu ubezpiczyciel nie wypłaca odszkodowania oraz jak postępować w takiej sytuacji. Doradzą, jakie dokumenty pozyskać i odpowiadać na podnoszone zarzuty, aby wyegzekwować swoje prawa.