Dopłata do odszkodowania

W sytuacji, gdy nie jesteśmy zadowoleni z wyceny szkody, dokonanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe, pamiętajmy, że nie musimy się godzić na określoną kwotę. Na każdym etapie postępowania możemy kwestionować wysokość szkody, nawet jeżeli już przyjęliśmy odszkodowanie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo chętnie wypłacają kwotę bezsporną odszkodowania. Jeśli jednak wystąpimy do ubezpieczyciela z roszczeniem dopłaty do odszkodowania, musimy przeważnie uzbroić się w cierpliwość. Proces ten jest zwykle czasochłonny, pomimo to warto walczyć o sprawiedliwą wycenę szkody.

Dopłata do odszkodowania – jak uzyskać?

Na rynku istnieją firmy odszkodowawcze, które pomagają poszkodowanym w uzyskaniu należytych świadczeń. Kancelarie oferują szybką i kompleksową usługę, dzięki której uzyskanie dodatkowych pieniędzy  nie będzie dla nas żadnym problemem. Jeśli przeniesiemy prawo do odszkodowania, cały proces odbędzie się w zasadzie bez naszego udziału i bez konieczności „tracenia nerwów”.

Warunki, które trzeba spełnić

Dopłata do odszkodowania będzie możliwa, jeżeli zostaną spełnione następujące przesłanki: mamy do czynienia ze szkodą z OC sprawcy, poszkodowany posiada prawo do odszkodowania, jest to szkoda częściowa na pojeździe, szkoda miała miejsce nie później niż 3 lata wstecz, a także nie była przeprowadzana naprawa bezgotówkowa ani na podstawie faktur.

Korzyści i zalety

Nie tracisz czasu na walkę z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz nie ponosisz ryzyka związanego z postępowaniem sądowym, gdyż to skupujący wierzytelność dochodzi roszczeń na własną odpowiedzialność. Uzgodniona dopłata do odszkodowania wpłynie na Twoje konto w przeciągu kilku dni. Możesz także wybrać płatność gotówką.