Gdzie zgłosić stłuczkę?

Jeżeli zostaliśmy poszkodowani w wypadku komunikacyjnym lub kolizji drogowej, priorytetem będzie dla nas uzyskanie odszkodowania, rekompensującego doznaną szkodę. Przysługujące nam roszczenie możemy skierować do sprawcy zdarzenia. Najczęściej jest on objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jak to wygląda w praktyce? Gdzie zgłosić stłuczkę?

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Podmiotem zobowiązanym do naprawy szkody jest ubezpieczyciel sprawcy wypadku lub kolizji. Na pytanie – gdzie zgłosić stłuczkę – należy zatem odpowiedzieć, że do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego. W celu zgłoszenia powinniśmy uzyskać od sprawcy wypadku dane ubezpieczyciela oraz numer jego polisy ubezpieczeniowej. Wszystkie te informacje sprawca powinien mieć przy sobie wraz z dokumentami pojazdu (dowodem rejestracyjnym). Kto pomoże po kolizji drogowej? W mniej oczywistych sytuacjach, np. kiedy sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia, odwoła oświadczenie, nie posiada stosownych ubezpieczeń lub dokumentów, można zwrócić się do kancelarii odszkodowawczych. Obecnie standardem jest usługa bezpłatnej konsultacji oraz brak kosztów wstępnych. Poszkodowany otrzyma natomiast kompleksową pomoc.

Formy zgłoszenia szkody

Poszkodowany może zgłosić szkodę, korzystając z pięciu dostępnych metod. Najbezpieczniejszym i najkorzystniejszym rozwiązaniem jest pisemne zgłoszenie szkody. Stosowny wniosek wraz ze szczegółowym opisem zdarzenia oraz zebranymi dowodami, należy wysłać drogą pocztową (z dowodem nadania) na adres ubezpieczyciela. Jest to najpewniejsza metoda, ponieważ ubezpieczyciel nie będzie mógł nam zarzucić, że pismo do niego nie dotarło lub miało inną treść. Innymi sposobami zgłoszenia szkody są: mail, faks, telefon lub osobista wizyta w oddziale zakładu ubezpieczeń. Niewątpliwie jednak, ze względów dowodowych, są one mniej skuteczne niż tradycyjna forma pisemna.