Kolizja na parkingu – jak zachować się w przypadku niewielkiej stłuczki?

Kolizja na parkingu. Jak jej uniknąć i czego się spodziewać, gdy już do niej dojdzie?

Kolizja na parkingu to zazwyczaj efekt bardzo zatłoczonych miejsc do parkowania. Natłok aut, czasem brak wystarczających umiejętności kierowcy lub chwila nieostrożności i może dojść do kolizji na parkingu. Ryzyko kolizji na parkingu nasila się zwłaszcza zimą, gdy trudniej zapanować nad autem przez trudne warunki atmosferyczne.

Aby uniknąć stłuczki należy możliwie jak najbardziej uważnie zarówno wyjeżdżać jak i wjeżdżać na parking. Warto czasem podczas tych manewrów poprosić o pomoc kogoś, kto obserwując nasze auto stojąc na parkingu będzie nas informował czy zachowujemy bezpieczną odległość od pozostałych aut.

Kolizja na parkingu – kiedy zapłacimy mandat?

Ważne jest to, że kolizja na parkingu może zakończyć się mandatem. Policja może nas ukarać mandatem w przypadku, gdy parking oznaczony jest  napisem „Strefa ruchu”. W przypadku braku tego oznaczenia poinformowanie policji o tym, że kolizja na parkingu miała miejsce na niewiele się zda. Funkcjonariusze nic nie będą  mogli zrobić.

Dochodzenie odszkodowań – udokumentuj szkodę!

Gdy jednak kolizja na parkingu miała miejsce warto udokumentować poniesione szkody za pomocą zdjęć i spisać oświadczenie. Wówczas dużo łatwiej będzie uzyskać odszkodowanie z OC sprawy stłuczki.

Jeśli po zgłoszeniu szkody, sprawca wypiera się odpowiedzialności, twierdząc że podpisał oświadczenie pod wpływem szoku lub pod przymusem, towarzystwo ubezpieczeniowe podejmie próbę wyjaśnienia okoliczności zdarzenia na podstawie dostępnych dowodów. W razie problemów z uzyskaniem odszkodowania, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą.