Po co mi pojazd zastępczy?

Wypadki i kolizje nie są rzeczą przyjemną ani w trakcie zdarzenia, ani po nim. Szczególnie w przypadku, gdy na drodze ubiegania się o swoje prawa, towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce działać na naszą korzyść. Zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia najmu auta zastępczego. Jak więc wykazać, po co mi pojazd zastępczy?

Kiedy TU odmówi zwrotu kosztów najmu z OC sprawcy.

Często po kolizji lub wypadku  stan pojazdu jest na tyle zły, że kierowca postanawia zgłosić do ubezpieczyciela chęć najmu pojazdu zastępczego. Choć przypadki, w których ten uchyla się od  odpowiedzialności są coraz rzadsze, poszkodowani wciąż napotykają na problemy. Ubezpieczyciel odmówi zwrotu kosztów najmu, jeśli nie przedstawimy ważnego dokumentu zapłaty: faktury lub umowy, dowodów potwierdzających zasadny okres najmu, wybierzemy wypożyczalnię z wyraźnie zawyżonymi stawkami lub samochód wyższej klasy niż ten, który uległ uszkodzeniu. Najem pojazdu zastępczego musi być bowiem racjonalny, proporcjonalny i celowy. Zasady te warunkują także kwestię, jak długo można jeździć samochodem zastępczym.

Po co mi pojazd zastępczy?

Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego możliwy jest, jeśli:

  • ponieśliśmy niezbędne wydatki na korzystanie z pojazdu w takim samym zakresie, w jakim używalibyśmy auta, gdyby nie uległo ono uszkodzeniu – doznaliśmy szkody majątkowej w związku z utratą możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia podlegającej w rozumieniu 361 §1 k.c. wyrównaniu, co tłumaczy, dlaczego przysługuje mi pojazd zastępczy,
  • nie możemy używać własnego pojazdu w takim samym zakresie, jakby szkody nie było, czyli nie korzystaliśmy z samochodu sporadycznie oraz nie posiadamy innego, wolnego auta o tym samym przeznaczeniu co uszkodzone,
  • auto służyło realizacji potrzeb komunikacyjnych – jest rzeczywiście niezbędne do zaspokojenia czynności konsumpcyjnych i życiowych.

Stosowne oświadczenie.

Dobrze jest udać się do towarzystwa ubezpieczeniowego i złożyć oświadczenie, w którym wykażemy, że najem jest ekonomicznie uzasadniony. Używaliśmy auta codziennie w celach służbowych, dojeżdżając do pracy, dowożąc dzieci do szkoły, przedszkola, lekarza, organizując wyjazdy rekreacyjne. Nie mamy także możliwości zastąpienia uszkodzonego samochodu innym pojazdem.

Pragnąc uniknąć wszelkich problemów warto zasięgnąć szczegółowych wytycznych ubezpieczyciela lub skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej, która zajmuje się obsługą bezgotówkowego najmu pojazdów zastępczych. Pomoże to zaoszczędzić czas i nerwy.