Czy mogę podnieść wartość auta po szkodzie?

Wartość samochodu oraz koszty naprawy istotnie wpływają na kwalifikację szkody oraz wysokość odszkodowania. Wyliczenia ubezpieczyciela  nie zawsze znajdują odzwierciedlanie w stanie faktycznym. Jednym z zarzutów jest zaniżanie wyceny pojazdu z dnia szkody. Kierowcy często pytają: „Czy mogę podnieść wartość auta po szkodzie?”.

Odszkodowanie za szkodę całkowitą.

Definicja szkody całkowitej nie występuje w polskim prawie. Pojęcie to zostało ukształtowane w praktyce likwidacji szkód oraz orzecznictwie sądów. W dobrowolnych ubezpieczeniach komunikacyjnych AC oraz obowiązkowych OC inaczej określa się, co to jest szkoda całkowita. Jednak w obydwu przypadkach odszkodowanie ustalane jest metodą dyferencyjną. Polega ona na określeniu wysokości należnej kwoty poprzez pomniejszenie wartości pojazdu w dniu szkody o wartość wraku. Na kwalifikację szkody oraz wysokość odszkodowania wpływają więc trzy zmienne: wartość rynkowa pojazdu w dniu szkody, wartość rynkowa pojazdu po wypadku oraz koszty naprawy.

Wycena wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody.

W przypadku ustalenia wartości rynkowej samochodu w dniu szkody poszkodowani zazwyczaj przedstawiają zarzuty dotyczące: przyjmowania błędnych wersji modelu pojazdu, nieuwzględniania w wycenach wyposażenia dodatkowego, faktycznego stanu technicznego auta, dokonanych w nim modyfikacji, rynkowych cen pojazdów, stosowania niezasadnych korekt w kosztorysie.

Niezależnie w jaki sposób ubezpieczyciel dokonuje wyceny, ma obowiązek ustalić ją w sposób prawidłowy, dochowując ustawowych terminów wypłaty odszkodowania, które określają, jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni. Wobec powyższego powstaje pytanie, czy mogę podnieść wartość auta po szkodzie? Jeżeli istnieje cień podejrzenia, że ocena zawiera błędy, warto ją podważyć. W tym celu należy jednak przedstawić dowody potwierdzające zastrzeżenia. Będzie to między innymi wskazanie: nieprawidłowości występujących w wycenie likwidatora, cen analogicznych pojazdów w dostępnych ofertach sprzedaży, jak również przedstawienie opinii niezależnego rzeczoznawcy samochodowego.

Problemy z wyceną wraku.

Wiele zastrzeżeń pojawia się także w przypadku ustalenia wartości pojazdu po szkodzie. Bardzo często ubezpieczyciele zawyżają tę wartość, nie odkupują wraku po ustalonej przez siebie cenie, a nawet nie udzielają pomocy w jego zbyciu. Tak samo jak w przypadku wartości pojazdu w dniu szkody, również wartość wraku powinna odpowiadać cenom rynkowym. Mogą one zostać zweryfikowane przy pomocy programów eksperckich lub na podstawie ofert zamieszczonych na portalach aukcyjnych. Pierwsza metoda często okazuje się zawodna, ponieważ istnieje możliwość ingerencji w dane programu. Dopiero zamieszczenie oferty sprzedaży wraku na aukcji pozwala na rzetelną wycenę. Najlepszym rozwiązaniem pozostaje jednak przedstawienie ubezpieczycielowi opinii niezależnego rzeczoznawcy.