Kiedy możemy mówić o odszkodowaniu majątkowym?

O odszkodowanie majątkowe możemy się starać w 2 przypadkach:

  • gdy w następstwie czyjegoś błędu, nieuwagi bądź zaniechania ponieśliśmy wymierne straty materialne.
  • gdy na skutek splotu nieszczęśliwych zdarzeń jak np. klęska żywiołowa również poniesiemy dającą się oszacować stratę dóbr materialnych.

Odszkodowania majątkowe – przeczytaj zanim wykupisz polisę.

Wnioski o odszkodowanie majątkowe dotyczą zazwyczaj budynków mieszkalnych i gospodarczych. Rzadziej są to instytucje publiczne czy budynki  przedsiębiorstw. Zdarza się również, że o odszkodowanie majątkowe starają się właściciele ruchomości takich jak np. rower, samochód czy sprzęt biurowy.

Malo kto wie, że za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich również należy się odszkodowanie majątkowe.

Istnieje wyjątkowy rodzaj  odszkodowań majątkowych, a mianowicie  odszkodowania z tytułu ubezpieczeń mieszkalnych płacone są one bez względu na to czy ktokolwiek przyczynił się do utraty majątku np.  gdy sąsiad z góry zaleje nam mieszkanie.

Odszkodowania majątkowe – na  co zwrócić uwagę?

Wysokość odszkodowania majątkowego liczona jest w zależności od rodzaju i wielkości strat jakie ponieśliśmy. Na początek wszystko oceniane jest przez rzeczoznawcę, który wycenia szkody i dopiero na podstawie  jego opinii możemy ubiegać się o odszkodowanie majątkowe.

Jeśli znamy sprawcę poniesionej przez nas szkody wtedy najprościej i najszybciej będzie uzyskać odszkodowanie majątkowe z jego polisy OC. W przypadku gdy nikogo nie możemy obarczyć winą za to co się wydarzyło wówczas pozostaje droga sądowa.