Czy muszę naprawić auto po szkodzie?

Niejednokrotnie ubezpieczyciele próbują wmówić poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, że warunkiem wypłaty odszkodowania jest naprawienie pojazdu, a zatem przywrócenie go do stanu sprzed szkody. Zdezorientowani poszkodowani zadają sobie zatem pytanie „czy muszę naprawić auto po szkodzie?”. Tymczasem orzecznictwo sądów daje jednoznaczną odpowiedź w tym zakresie.

Orzecznictwo sądów

Pytanie „czy muszę naprawić auto po szkodzie” pojawiło się w rozważaniach sądów już w 1988 r. Wtedy właśnie Sąd Najwyższy stwierdził (w wyroku z 27 czerwca 1988 r., sygn. akt I CR 151/88), że „roszczenie o świadczenie należne od PZU w ramach ustawowego ubezpieczenia komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne niezależnie od tego, czy naprawa została już dokonana”. Nie jest zatem jasne, dlaczego prawie 30 lat później, ubezpieczyciele wciąż próbują sięgać po tego typu argumenty i wprawiają w zakłopotanie poszkodowanych – szczególnie, że Sąd Najwyższy jeszcze wielokrotnie potwierdzał to stanowisko – między innymi w wyroku z 15 listopada 2001 r., sygn. akt III CZP 98/01, w którym uznał, że „obowiązek naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawić”, a także w wyroku z 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt III CZP 80/11. Inna kwestia, jeśli w wyniku szkody całkowitej nie mogę naprawić auta po stłuczce – co mam zrobić, aby uzyskać odszkodowanie, które pokryje rzeczywiste straty. Nie ulega wątpliwości, że wypłacona przez ubezpieczyciela pieniężna rekompensata i kwota uzyskana ze sprzedaży lub złomowania wraku powinny stanowić równowartość rynkowej ceny auta w dniu szkody.

Przepisy prawa

Ciekawe, że problematyka obowiązku naprawy auta po szkodzie budzi aż tak żywą dyskusję, skoro w zasadzie odpowiedź na pytanie „czy muszę naprawić auto po szkodzie” wynika już z samych przepisów. Zgodnie z art. 363 § 1 k.c. „naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej”. Na podstawie wyżej wymienionego przepisu można zatem z całą pewnością stwierdzić, iż ubezpieczyciel nie ma prawa uzależniać wypłaty odszkodowania od naprawy auta po szkodzie.