Kiedy należy się auto zastępcze po wypadku?

Samochód zastępczy należy się zarówno poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym z polisy OC sprawcy, jak i osobie, która jest winna uszkodzenia własnego pojazdu, jeśli posiada ubezpieczenie AC. Mimo iż zasady przyznawania auta zastępczego są dość klarowne, uczestnicy stłuczek i wypadków komunikacyjnych nadal mają w tym zakresie wiele wątpliwości i problemów. Wyjaśnijmy zatem – kiedy należy się auto zastępcze po wypadku?

Auto zastępcze z polisy OC

W kontekście samochodu zastępczego należnego z tytułu polisy OC sprawcy istotnym aspektem jest uchwała Sądu Najwyższego, w której sąd stwierdził, że ubezpieczenie OC obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu nie tylko przedsiębiorcom, ale również osobom fizycznym. Niewątpliwie zatem każdy ma prawo do samochodu zastępczego, o ile tylko: nie posiada innego pojazdu o podobnym przeznaczeniu nadającego się do wykorzystania oraz nie podpisał w międzyczasie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jak długo można jeździć samochodem zastępczym? Należy wskazać, że jeżeli mamy do czynienia ze szkodą częściową, samochód zastępczy należy się poszkodowanemu od dnia zgłoszenia szkody, do dnia wypłaty odszkodowania lub dnia naprawy pojazdu. Z kolei w odniesieniu do szkody całkowitej, pojazd zastępczy będzie należny aż do momentu zakupu nowego pojazdu. Co do zasady poszkodowany otrzymuje pieniądze nie na samochód zastępczy, ale za samochód. To oznacza, że w pierwszej kolejności powinniśmy skorzystamy z floty pojazdów utrzymywanej przez ubezpieczyciela lub wypożyczalni, która z nim współpracuje. Przy czym towarzystwo nie może wskazywać limitu przebytych kilometrów (co niejednokrotnie ma miejsce) oraz musi zapewnić auto w tej samej klasie co uszkodzone. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, przysługuje nam prawo do bezgotówkowego najmu aut z OC. Wówczas wybrana wypożyczalnia przejmuje wszelkie formalności związane z kwestią rozliczenia kosztów najmu.

Auto zastępcze z polisy AC

Jeżeli natomiast zadajemy sobie pytanie – kiedy należy się auto zastępcze po wypadku – w kontekście polisy AC, warto wspomnieć, że pojazd zastępczy będzie należny tylko wówczas, gdy polisa przewiduje taką możliwość. Może to wynikać z tak zwanych Ogólnych Warunków Umowy (OWU). W odniesieniu do polisy AC jednak ubezpieczyciel ma prawo ograniczyć czas najmu. Najczęściej wynosi on maksymalnie 3-4 dni.