Kto płaci za holowanie po szkodzie?

Stłuczka czy wypadek generują konkretne straty finansowe zarówno po stronie poszkodowanego, jak i sprawcy. Kto płaci za holowanie po szkodzie? Sprawa zależy od wielu okoliczności, np. statusu kierowcy, rodzaju poniesionych przez niego obrażeń, posiadanych ubezpieczeń, czy wreszcie stanu technicznego auta uczestniczącego w zdarzeniu.

Status poszkodowanego – kto płaci za holowanie po szkodzie?

Jeśli wypadek nastąpił z winy innego kierowcy, to ubezpieczyciel sprawcy ponosi odpowiedzialność za jego skutki. W myśl art. 361 § 2 k.c. naprawienie szkody obejmuje – w granicach normalnego związku przyczynowego – straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. Koszty z tytułu holowania pojazdu są typowym przykładem uprawniającym poszkodowanego do ubiegania się o odszkodowanie komunikacyjne wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach obowiązkowej polisy OC sprawcy. W przypadku braku takiego ubezpieczenia, zwrot kosztów za holowanie zostaje pokryty z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Podstawą do roszczeń stanowi ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152). Warunkiem zwrotu kosztów jest udokumentowanie poniesionych wydatków. Refundacja odbywa się na podstawie faktury wystawionej przez przewoźnika i zasadności holowania pojazdu.

Zasada pełnego odszkodowania a minimalizacja szkody.

Koszty holowania pojazdu stanowią niewątpliwie stratę majątkową i trudno zakwestionować jasną zależność przyczynowo-skutkową z kolizją lub wypadkiem drogowym. Trzeba jednak pamiętać, że ubezpieczyciel może powołać się na art. 826 k.c. zobowiązujący poszkodowanego do minimalizacji szkody. Praktycznie często chodzi o wybór takiej firmy holowniczej, której ceny usług są zbliżone do średniej rynkowej. W razie realnych możliwości roszczący powinien wybrać tańszego przedsiębiorcę działającego na danym rynku lokalnym. Sprawdzić, ile kosztuje holowanie, a wręcz negocjować cenę. Ograniczenia dotyczą również zasięgu holowania. Zwykle auto dostarcza się do najbliższego warsztatu naprawczego lub miejsca zamieszkania. W przeciwnym razie poszkodowany może otrzymać odszkodowanie komunikacyjne niepokrywające w pełni poniesionych kosztów. W takim przypadku warto zaskarżyć decyzję ubezpieczyciela powołując się na stan poszkodowanego, czy też sytuację w jakiej się znajdował oraz skorzystać z doświadczenia profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej, która poprowadzi negocjacje w imieniu poszkodowanego.

Ubezpieczenia ASS – pomoc dla sprawcy.

Jeśli jesteś sprawcą kolizji lub wypadku, nie zapłacisz z własnej kieszeni za holowanie pod warunkiem posiadania ubezpieczenia Assistance. Niekiedy występuje ono jako integralny składnik lub dodatek do ubezpieczenia OC czy AC. W przeciwnym razie powinieneś wykupić dodatkowe  opcje. Wówczas nie musisz martwić się, kto płaci za holowanie po szkodzie. Poszczególne warianty polis mogą się znacznie różnić. Szczegółowy zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz wyłączenia znajdziesz w tabelach OWU. Zwykle towarzystwa zastrzegają sobie prawo odmowy zwrotu kosztów poniesionych przez ubezpieczonego, jeśli nie zgłosił on telefonicznie powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu, chyba że powiadomienie takie było niemożliwe z przyczyn niezależnych lub wypadek miał miejsce na autostradzie i zostały wezwane specjalne służby drogowe.

Kiedy policja zleci odholowanie pojazdu?

Art. 130a ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym reguluje sytuacje, w których pojazd powinien być usunięty z drogi. Gdy auto jest uszkodzone, utrudnia ruch, zagraża bezpieczeństwu, kierowca prowadził pod wpływem alkoholu i nie posiadał ubezpieczenia, policjant wezwie pomoc drogową, a auto trafi na parking strzeżony wyznaczony przez starostę. Kierujący może zabezpieczyć pojazd we własnym zakresie i samodzielnie wezwać pomoc drogową, jeżeli nie doznał żadnych obrażeń.