Kto podniesie wartość kosztorysu?

Każda poszkodowana w wypadku osoba ma prawo do zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z likwidacją szkody z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy lub własnej polisy dobrowolnej. Oznacza to tyle, że w procesie ustalenia kwoty odszkodowania, towarzystwo ubezpieczeniowe sporządzi kosztorys naprawy auta, obejmujący wycenę poniesionych szkód. W praktyce wygląda to tak, że ubezpieczyciele korzystają w tym celu z programów komputerowych, które obliczają wartość odszkodowania. Istnieje jednak wątpliwość czy programy te rzeczywiście są rzetelne i obiektywne.

Kto podniesie wartość kosztorysu?

Z błędnymi obliczeniami, dokonanymi przez programy komputerowe, należy zatem walczyć. Ubezpieczyciele niejednokrotnie wykorzystują swoją pozycję i próbują wmówić poszkodowanym, że w istocie szkoda przedstawia znacznie mniejszą wartość albo że w odniesieniu do uszkodzonego pojazdu nastąpiła szkoda całkowita. Użytkownik programu ma ogromne pole do manewru w zakresie finalnej kwoty odszkodowania. To on bowiem decyduje, z którego cennika skorzysta program oraz jakiej jakości części mają zostać użyte w kalkulacji.

Wadliwemu kosztorysowi należy się sprzeciwić

Nie można godzić się na zaniżoną wartość odszkodowania. Trzeba walczyć o swoje prawa! Kto podniesie wartość kosztorysu? Na rynku funkcjonują kancelarie odszkodowawcze, które zatrudniają specjalistów od szacowania wartości szkód. Profesjonaliści wiedzą, na co zwrócić uwagę, aby wartość odszkodowania pokryła się z rzeczywiście doznaną szkodą. Dodatkowo kancelarie odszkodowawcze pomagają nam przejść przez trudny proces ustalania i wypłaty odszkodowania.

Istnieje wiele możliwości

Kancelarie odszkodowawcze znają wiele metod walki z nieuczciwymi ubezpieczycielami. W szczególności zaproponują nam strategię dalszego działania. Kto podniesie wartość kosztorysu po szkodzie? Specjalista do spraw likwidacji szkód bezpłatnie zweryfikuje wycenę ubezpieczyciela. Kancelarie mogą także zaproponować odkupienie prawa do wierzytelności. Wówczas dopłata do odszkodowania trafi do poszkodowanego, który uniknie procesowania się z ubezpieczycielem.
Samodzielnie dochodząc odszkodowania, co do zasady mamy dwa wyjścia – przyjść bezsporną część odszkodowania, naprawić auto na własny koszt i przedłożyć ubezpieczycielowi fakturę za naprawę lub też przyjąć bezsporną część odszkodowania, wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę i zaczekać z naprawą samochodu do rozstrzygnięcia.