Pomoc po stłuczce – gdzie ją znajdę?

Poszkodowani w kolizji lub wypadku komunikacyjnym borykają się z licznymi problemami w toku likwidacji szkody. Nawet znając przysługujące im prawa, „padają ofiarami” nieuczciwych towarzystw ubezpieczeniowych, próbujących ograniczyć należne świadczenia do absolutnego minimum.

Problemy, z jakimi najczęściej borykają się poszkodowani

Do nadużyć ze strony towarzystw ubezpieczeniowych dochodzi w wielu różnych przestrzeniach.  Przede wszystkim problemy pojawiają się w odniesieniu do:

  • refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego,
  • rozliczenia szkody jako całkowitej wraz z wyceną wartości rynkowej pojazdu przed i po szkodzie, naliczeniem marży przy wycenie wraku, stosowaniem odmiennych kryteriów w kalkulacji kosztów naprawy,
  • wyliczenia odszkodowania w oparciu o nieprawidłowo sporządzony kosztorys naprawy auta,
  • utraty wartości handlowej pojazdu.

Co ciekawe, ubezpieczyciele próbują „mataczyć” również tam, gdzie istnieją wyraźne wytyczne Rzecznika Finansowego, co do sposobu prowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Niezbędny profesjonalny pełnomocnik

Wielu poszkodowanych zadaje sobie zatem pytanie: „pomoc po stłuczce – gdzie ją znajdę?”. Remedium na ich potrzeby oferują kancelarie odszkodowawcze. Specjaliści w zakresie odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych asystują poszkodowanym w toku całego procesu likwidacji szkody, postępowania odwoławczego, a w razie konieczności również postępowania sądowego. Ze strony kancelarii odszkodowawczej otrzymamy pomoc w zakresie skompletowania stosownej dokumentacji, załatwienia wszelkich formalności, zapewnienia auta zastępczego, a nawet polecenia zaufanego warsztatu samochodowego czy umówienia wizyty u lekarza-specjalisty.

Pomoc po stłuczce – gdzie ją znajdę?

W odpowiedzi na zagadnienie – „pomoc po stłuczce – gdzie ją znajdę” – powinniśmy zatem stwierdzić, że kompleksową pomoc otrzymamy od specjalistów z kancelarii odszkodowawczych. Na rynku funkcjonuje jednak wiele tego typu firm, zajmujących się dochodzeniem odszkodowań. Warto przygotować się zanim dojdzie do wypadku komunikacyjnego i poszukać odpowiedniego pełnomocnika – sprawdzić, kto zajmie się szkodą. Numer do takiego „przyjaciela” w telefonie niejednokrotnie może oszczędzić nam wielu problemów.