Kiedy przysługuje mi pojazd zastępczy?

Zgodnie z przepisami prawa zobowiązany do wypłaty odszkodowania musi naprawić straty, które ponieśliśmy wskutek wypadku komunikacyjnego. Koszty najmu auta zastępczego stanowią szkodę majątkową podlegającą wyrównaniu. O zwrot można ubiegać się z ubezpieczenia OC sprawcy. Niekiedy auto otrzymamy w ramach polisy AC lub gwarancji dealera. Kiedy przysługuje mi pojazd zastępczy?

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku, a Twój samochód został uszkodzony, masz możliwość otrzymania auta zastępczego z polisy OC. W tym celu należy zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy i złożyć prośbę o wypożyczenie lub zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego. We wniosku powinno znaleźć się oświadczenie, po co mi pojazd zastępczy. Prawo do najmu przysługuje aż do momentu naprawienia auta, a przy szkodzie całkowitej do dnia wypłaty odszkodowania, a niekiedy do zakupu nowego samochodu. Warto jednak upewnić się, że cena najmu odpowiada średniej rynkowej w regionie. W przeciwnym wypadku ubezpieczyciel może odmówić pokrycia wszystkich kosztów.

Polisa AC – kiedy przysługuje mi pojazd zastępczy?

O pojazd zastępczy można się także ubiegać w ramach dobrowolnej umowy AC na warunkach zawartych w OWU. O ile jednak w przypadku samochodu zastępczego z polisy OC nie obowiązuje limit czasowy, to samochód z AC przysługuje zazwyczaj na okres 3-4 dni. Lepiej też wynająć pojazd od firmy wskazanej przez ubezpieczyciela. Inaczej może on nie zwrócić wszystkich poniesionych kosztów.

Auto na gwarancji dealera

Pojazd zastępczy powinieneś otrzymać także od dealera w czasie objętym gwarancją. Najczęściej jest to możliwe tylko w przypadku samochodu całkowicie niesprawnego, gdy warsztat przekroczył czas potrzebny na naprawę. Jeśli usterki są niewielkie, albo powstały z Twojej winy, nie otrzymasz auta zastępczego.