Jak uzyskać pomoc przy odszkodowaniu?

Każdy kto wykupuje ubezpieczenie OC, AC czy NNW ma przeświadczenie, że w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, polisa zapewni mu wypłatę należytego odszkodowania czy zadośćuczynienia. Tymczasem poszkodowani często podpisują z towarzystwem ubezpieczeniowym ugodę na niekorzystnych warunkach. Jak uzyskać pomoc przy odszkodowaniu w kolejnych etapach likwidacji szkody?

Zaniżone odszkodowania to codzienność

Wiele osób  traktuje posiadanie polisy ubezpieczeniowej jako pewny rodzaj zabezpieczenia. Niestety jak się często okazuje, towarzystwa ubezpieczeniowe korzystają z zaufania poszkodowanych i ich niewiedzy. Ubezpieczyciel w przypadku kolizji lub wypadku drogowego będzie najczęściej dążył do wypłaty kwoty bezspornej oraz podpisania ugody. Taka sytuacja zapewnia natychmiastowe środki, jednak uniemożliwia późniejsze wystąpienie na drogę postępowania sądowego lub przedstawienie dodatkowych roszczeń.

Jak uzyskać pomoc przy odszkodowaniu?

Już na etapie postępowania likwidacyjnego przed towarzystwem ubezpieczeniowym lub postępowania przygotowawczego w sprawie karnej należy prawidłowo wykazać poniesione uszczerbki na zdrowiu oraz ich skutki tak, aby nie można było podważyć zgłaszanych roszczeń co do ich zakresu i wysokości w późniejszym okresie. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza, jeśli sprawa trafi do sądu. Aktywnie uczestniczyć w postępowaniu sądowym może osoba poszkodowana lub jej pełnomocnik – adwokat lub radca prawny. Jak uzyskać pomoc przy odszkodowaniu? Kancelarie odszkodowawcze to podmioty specjalizujące się w dochodzeniu odszkodowań. Umowa zawierana z Klientem dokładnie precyzuje zakres czynności. Najczęściej jest to reprezentowanie poszkodowanego od powstania szkody, aż po wypłatę należnych rekompensat, które stanowią szeroki katalog, jeśli chodzi o  odszkodowanie z OC sprawcy. Prowizja pobierana jest dopiero po zakończeniu sprawy i w zależności od ostatecznego efektu. Taka forma wynagrodzenia stanowi atut dla osób, które nie chcą lub nie mogą angażować własnych środków finansowych oraz ponosić ryzyka przegranej. Doradcy  bezpłatnie oszacują, ile może wynieść odszkodowanie jeszcze przed przyjęciem sprawy.