Jak wygląda pojazd niejezdny?

Zgodnie z kodeksem drogowym funkcjonariusz policji jest upoważniony do zatrzymania dowodu rejestracyjnego w przypadkach określonych w ustawie. Taka sytuacja często ma miejsce po kolizji lub wypadku, gdy stan techniczny auta stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego lub samochód narusza wymagania ochrony środowiska. Jak wygląda pojazd niejezdny i czym dokładnie się charakteryzuje?

Pojazd niejezdny a bezpieczeństwo na drodze

Kodeks drogowy wyraźnie określa, na jakiej podstawie pojazd może być uznany za zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego. Taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze części nośne konstrukcji nadwozia, podwozia, ramy, a także pozostałe elementy mające znaczący wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

Jak wygląda pojazd niejezdny – najważniejsze wady techniczne

Wśród wad technicznych, które pozwalają na zatrzymanie dowodu rejestracyjnego znajdują się wady ogumienia, wady układu hamulcowego, a także uszkodzenia świateł, wyraźnie wyczuwalne luzy w układzie kierowniczym oraz uszkodzenia podwozia czy nadwozia. Podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego może być także uzasadnione przypuszczenie, że dany pojazd narusza wymagania dotyczące ochrony środowiska. W tej kategorii znajduje się między innymi niedozwolone oświetlenie, nadmiernie hałaśliwy układ wydechowy czy poważny wyciek oleju z silnika.

Brak badania technicznego

Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny również, jeśli stwierdzi, że dany pojazd nie ma wymaganego badania technicznego lub gdy badanie to zostało przeprowadzone przez nieuprawnioną jednostkę – poważne wątpliwości może budzić przede wszystkim zły stan techniczny po niedawno przebytej kontroli. Ponadto, podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego może być stwierdzenie, że termin badania technicznego nie został wyznaczony prawidłowo.

Brak wymaganej dokumentacji pojazdu

Nawet jeśli pojazd jest zdatny do jazdy pod względem technicznym, istnieją także inne sytuacje, w których policjant jest upoważniony do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Najczęstszym powodem jest stwierdzenie nieważności lub braku dokumentów takich jak obowiązkowe ubezpieczenie OC, a także przypadki, w których dowód rejestracyjny ze względu na stopień zniszczenia jest nieczytelny lub gdy pojawi się uzasadnione podejrzenie jego podrobienia czy przerobienia. Wówczas policjant może wezwać pomoc drogową. Warto wiedzieć, kto płaci za holowanie po szkodzie, gdyż usunięcie pojazdu nie zawsze odbywa się na koszt ubezpieczyciela.