Odszkodowanie postojowe dla taksówkarzy

W przypadku kolizji – wypadku komunikacyjnego, na odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści mogą liczyć ci, którzy przy użyciu samochodu wykonują działalność gospodarczą. Sztandarowym przykładem w tym zakresie mogą być zawodowi kierowcy, tacy jak chociażby taksówkarze. Dlaczego przedstawiciele tego zawodu mogą zyskać więcej? Odpowiedź brzmi – ponieważ używają samochodu do celów zarobkowych. W ich przypadku w grę będzie zatem wchodziło również odszkodowanie postojowe dla taksówkarzy.

Odszkodowanie za postojowe taxi – zakres roszczenia

Sprawca wypadku, zobowiązany do wypłaty odszkodowania, ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa swego działania lub zaniechania. Z tego wynika, iż musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między zachowaniem sprawcy a doznaną przez poszkodowanego szkodą. Przy czym szkodę należy rozumieć dwojako – w postaci damnum emergens (czyli szkody rzeczywistej) oraz lucrum cessans (czyli utraconych korzyści). Poszkodowany będzie miał nie tylko roszczenie, związane z koniecznością naprawy samochodu. W odniesieniu do taksówkarzy należne będzie również odszkodowanie za postojowe taxi.

Rodzaj szkody a okres przestoju

Okres, w którym taksówkarz nie zarabia, a zatem możemy mówić o utraconych korzyściach, z reguły uzależniony jest od rodzaju szkody oraz okresu naprawy. Uznaje się, że maksymalny, technologiczny czas potrzebny na naprawę wynosi od 3 do 5 dni, w przypadku gdy uszkodzenia są niewielkie. Czy moje auto jest jezdne zależy od tego, w jakim stopniu zostało uszkodzone, czy można się nim poruszać zgodnie z przepisami kodeksu drogowego.

Jeśli miejsce miała szkoda częściowa w stopniu uniemożliwiającym dopuszczenie samochodu do ruchu, odszkodowanie za postojowe taxi będzie przysługiwało od daty zgłoszenia szkody do czasu zakończenia naprawy. Do tego należy wliczyć oczekiwanie na oględziny pojazdu, dostarczenie kosztorysu czy sprowadzenie potrzebnych części.

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie postojowe dla taksówkarzy zostanie wypłacone za okres od dania zgłoszenia szkody do dnia wypłaty środków pieniężnych za zniszczony pojazd. Dodatkowo jeśli nie możemy naprawić auta po stłuczce, gdyż jest to niewykonalne lub nieopłacalne, a przy tym mamy trudności ze sprzedażą wraku, zasadny okres postojowego ulega wydłużeniu do dnia zakupu nowego pojazdu.

Jak wyliczyć odszkodowanie postojowe dla taksówkarzy?

Odszkodowanie za postojowe taxi wylicza się w bardzo prosty sposób. Standardowo ubezpieczyciel żąda wydruku z kasy fiskalnej z ostatnich 3 miesięcy. Na tej podstawie określa średni zarobek dzienny wraz z kosztem jego uzyskania. Niekiedy jednak mogą wystąpić problemy z prawidłowym ustaleniem należnej kwoty, np. z powodu zawieszonej działalności przed wypadkiem, przebywania poszkodowanego na zwolnieniu lekarskim czy dłuższym urlopie.  Odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści może stanowić znaczącą kwotę i należy o nim pamiętać w kontekście dochodzenia roszczeń po wypadku komunikacyjnym, a w razie trudności skorzystać z pomocy naszej kancelarii odszkodowawczej.