Skarbowe sprawy karne

Sprawy karne skarbowe wymagają nie tylko znajomości przepisów i procedur karnych, ale również swobody w operowaniu przepisami szeroko rozumianego prawa finansowego, w tym prawa podatkowego, celnego, dewizowego i tak dalej. Odpowiedzialność na podstawie ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy zasadza się bowiem na naruszeniu zakazów i nakazów, ustanowionych w celu ochrony i utrzymania dobrej kondycji finansów publicznych.

Kto prowadzi postępowanie karne skarbowe?

Postępowanie o przestępstwo lub wykroczenie karne skarbowe jest bardzo specyficzne i znacząco odbiega od zwykłego postępowania karnego. W tradycyjnej wersji mamy do czynienia z organami ścigania – Policją i prokuratorem. Tymczasem w sprawach skarbowych postępowanie przygotowawcze prowadzą urzędy skarbowe, inspektorzy kontroli skarbowej oraz urzędy celne.

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe

Przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez przepisy ustawy karnej skarbowej pod groźbą kary grzywny, określonej w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Z kolei wykroczeniem skarbowym nazywamy czyn zabroniony przez Kodeks karny skarbowy pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczenie jest zatem czynem lżejszym.

Czym zajmuje się nasza Kancelaria?

W ramach świadczonych przez nas usług prowadzimy wszelkie sprawy karne skarbowe. Posiadamy w naszym zespole najlepszych specjalistów z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego. Podpowiadamy, doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w:

  • sprawach o oszustwa podatkowe,
  • sprawach o wyłudzenia podatku VAT,
  • sprawach związanych z czynnym żalem,
  • sprawach postępowań kontroli skarbowej UKS,
  • sprawach związanych z poddaniem się odpowiedzialności,
  • sprawach dotyczących dochodów z nieujawnionych źródeł,
  • sprawach o przemyt celny,
  • sprawach wyłudzeń zezwoleń.

Warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, ponieważ sprawy finansowe należą do wyjątkowo trudnych i zawiłych, dlatego łatwo o błąd.

Sprawdź jak
możemy Ci pomóc