Sprawy o wykroczenia

Częstym tematem, podejmowanym przez specjalistów, pracujących w naszej Kancelarii, są wykroczenia. Teoretycznie sprawy te są bardziej błahe i prostsze, ale potrafią stać się niemałą uciążliwością dla naszych Klientów.

Czym jest wykroczenie?

Zgodnie z przepisami ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń: odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. Popełniony czyn musi być zawiniony – można go popełnić umyślnie lub nieumyślnie.

Co oferujemy?

Nasi specjaliści udzielają porad i reprezentują Klientów między innymi w sprawach o:

  • umieszczanie nielegalnych ogłoszeń – w miejscach do tego nieprzeznaczonych, co wiąże się z zagrożeniem karą ograniczenia wolności lub grzywny i dodatkowo może oznaczać przepadek przedmiotów, stanowiących przedmiot wykroczenia, nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego,
  • fałszywy alarm – który może skutkować karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 złotych,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu – co niestety stanowi najczęstszą przyczynę naszych interwencji,
  • zakłócanie porządku – pojawiające się najczęściej przy okazji piątkowo-sobotnich spotkań towarzyskich,
  • wykroczenia kierowców – nie tylko te, związane z alkoholem, ale również przekroczenie prędkości, niezastosowanie się do znaków nakazu i zakazu, niezapięcie pasów bezpieczeństwa, prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień i tak dalej.

Potrzebujesz naszej pomocy? Zadzwoń do nas!

Sprawdź jak
możemy Ci pomóc