Sprawy majątkowe

Najbardziej żmudne oraz czasochłonne, w kontekście rozwodów, okazują się sprawy materialne. Wspólnie budowany majątek niejednokrotnie będący naszą wieloletnią spuścizną, naszym dziedzictwem, należy podzielić. W dodatku musimy wykazać jak wiele sił i troski na jego zbudowanie poświęciliśmy na przestrzeni tych wszystkich razem spędzonych lat. Często nie możemy liczyć na uczciwe
i wyrozumiałe podejście do sprawy podziału naszego małżonka. Nieraz wzajemne żale i próby oskarżeń, przysłaniają możliwość pokojowego i rozsądnego zakończenia wspólnego etapu życia. Oferujemy nie tylko mediację i pomoc prawną, oferujemy przede wszystkim spokojne i stonowane mediacje, które są podstawą do ograniczenia kosztów w tak trudnej sytuacji.

W czym możemy Ci pomóc?

Prowadzimy wszelkie typy spraw, związane z majątkiem małżonków, nie tylko te, wynikające z rozwodu:

  • przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków (w tym wzajemne rozliczenie kredytów i innych form zadłużenia);
  • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym (w drodze kompromisu lub wtedy, gdy małżonkowie przyczynili się do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu oraz istniały ważne powody, które uzasadniają ustalenie nierównych udziałów);
  • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe małżonka (udowadniamy, że zobowiązanie powstało bez Twojej wiedzy i dotyczy tylko majątku odrębnego dłużnika);
  • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (na przykład zaciągnięcie nadmiernego zobowiązania, zbycie nieruchomości, umowy poręczenia);
  • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym (na przykład z powołaniem na skłonności małżonka do hazardu, alkoholizm, uporczywą lekkomyślność);
  • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty (tych, które powstały przed powstaniem wspólności majątkowej lub w czasie jej trwania);
  • małżeńskie umowy majątkowe (wspólność rozszerzona, wspólność ograniczona, rozdzielność majątkowa, rozdzielność z wyrównaniem dorobków);
  • zniesienie wspólności ustawowej (intercyza).

Nasza Kancelaria pomoże Ci opracować optymalną strategię działania, która pozwoli na osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Znajdziemy dla Ciebie szereg korzystnych rozwiązań. Zaufaj nam! Jesteśmy specjalistami w swojej dziedzinie.

Sprawdź jak
możemy Ci pomóc