Jak zgłosić szkodę z oświadczenia po kolizji drogowej?

Miałeś stłuczkę i nie znasz procedury postępowania likwidacyjnego? Potrzebujesz informacji, jak zgłosić szkodę z oświadczenia po kolizji drogowej? Ten artykuł jest dla Ciebie. Zapraszamy do lektury!

Oświadczenie woli

W pierwszej kolejności polecam Ci, byś w schowku swojego samochodu przechowywał wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej. W sytuacji wystąpienia zdarzenia drogowego nie będziesz się obawiać, jak spisać oświadczenie i jakie informacje powinny się w nim znaleźć. Gdy już spiszesz oświadczenie ze sprawcą kolizji, musisz poinformować o zdarzeniu ubezpieczyciela sprawcy.

Jak zgłosić szkodę z oświadczenia po kolizji drogowej?

Sprawdź, jaki sposób preferuje dany ubezpieczyciel. Wejdź na jego stronę internetową i znajdź zakładkę „zgłoszenie szkody”. Niektóre towarzystwa ubezpieczeń preferują zgłoszenie w formie telefonicznej, dlatego należy zadzwonić na infolinię i podać niezbędne informacje. Możemy liczyć się z tym, że ubezpieczyciel przyśle do nas wezwanie do przesłania uzupełniającej dokumentacji i wyjaśnień. Niektórzy ubezpieczyciele umożliwiają zgłoszenie szkody za pośrednictwem specjalnie do tego dedykowanej aplikacji internetowej. Jest ona bardzo intuicyjna i bez problemu odpowiesz na wszystkie pytania. Jeżeli nie chcesz zgłosić szkody w żaden powyższy sposób, możesz powiadomić ubezpieczyciela listownie, wysyłając zgłoszenie na adres do doręczeń, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Pamiętaj jednak, że niektórzy ubezpieczyciele wypracowali własną procedurę, jak zgłosić szkodę z oświadczenia po kolizji drogowej, mają swoje druki i zobowiążą Cię do ich uzupełnienia i ponownego odesłania.