Blog

 • Ile można dostać odszkodowania?

  Opublikowano 26 września 2017

  Zgłaszając szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego musimy określić rodzaj i wysokość żądanych roszczeń. Osoby poszkodowane w wypadku samochodowym często zastanawiają się, ile można dostać odszkodowania. Co do zasady powinno stanowić ono równowartość poniesionej straty majątkowej i utraconych korzyści. W dużej mierze zależy od prawidłowego wykazania uszczerbku na zdrowiu. (more…) czytaj więcej

 • Jakie dokumenty do ubezpieczalni?

  Opublikowano 20 września 2017

  Zgłoszenie szkody wynikającej z kolizji lub wypadku drogowego uruchamia proces postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez zakład ubezpieczeń. Załączone dokumenty powinny korespondować z treścią zawiadomienia, tzn. odzwierciedlać stan faktyczny zdarzenia, zasadność zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia. Jakie dokumenty do ubezpieczalni złożyć? (more…) czytaj więcej

 • Jak uzyskać pomoc przy odszkodowaniu?

  Opublikowano 14 września 2017

  Każdy kto wykupuje ubezpieczenie OC, AC czy NNW ma przeświadczenie, że w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, polisa zapewni mu wypłatę należytego odszkodowania czy zadośćuczynienia. Tymczasem poszkodowani często podpisują z towarzystwem ubezpieczeniowym ugodę na niekorzystnych warunkach. Jak uzyskać pomoc przy odszkodowaniu w kolejnych etapach likwidacji szkody? (more…) czytaj więcej

 • Kto pomoże po wypadku drogowym?

  Opublikowano 11 września 2017

  Poważny wypadek drogowy może nieodwracalnie zmienić nasze życie, powodując urazy, których leczenie bywa długim i uciążliwym procesem. Niekiedy poszkodowany musi się zmierzyć z niepełnosprawnością. Kto pomoże po wypadku drogowym w tak trudnej sytuacji? Wsparcia możemy szukać wśród instytucji państwowych lub organizacji pozarządowych. (more…) czytaj więcej

 • Jak wygląda pojazd niejezdny?

  Opublikowano 07 września 2017

  Zgodnie z kodeksem drogowym funkcjonariusz policji jest upoważniony do zatrzymania dowodu rejestracyjnego w przypadkach określonych w ustawie. Taka sytuacja często ma miejsce po kolizji lub wypadku, gdy stan techniczny auta stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego lub samochód narusza wymagania ochrony środowiska. Jak wygląda pojazd niejezdny i czym dokładnie się charakteryzuje? ... czytaj więcej

 • Kiedy przysługuje mi pojazd zastępczy?

  Opublikowano 11 sierpnia 2017

  Zgodnie z przepisami prawa zobowiązany do wypłaty odszkodowania musi naprawić straty, które ponieśliśmy wskutek wypadku komunikacyjnego. Koszty najmu auta zastępczego stanowią szkodę majątkową podlegającą wyrównaniu. O zwrot można ubiegać się z ubezpieczenia OC sprawcy. Niekiedy auto otrzymamy w ramach polisy AC lub gwarancji dealera. Kiedy przysługuje mi pojazd zastępczy? (more…) czytaj więcej

 • Czy muszę naprawić pojazd po szkodzie?

  Opublikowano 10 sierpnia 2017

  W przypadku ubiegania się o odszkodowanie za uszkodzone lub zniszczone auto może pojawić się wątpliwość, czy muszę naprawić pojazd po szkodzie. Wiele osób decyduje się na naprawę w obawie, że inaczej nie otrzyma pieniędzy od ubezpieczyciela. A jak to wygląda w praktyce? (more…) czytaj więcej

 • Ubezpieczyciel zaniżył kosztorys! Co mam zrobić?

  Opublikowano 08 sierpnia 2017

  Ubezpieczyciel zaniżył kosztorys! Co mam zrobić? Takie pytanie często zadawane jest przez poszkodowanych. Tymczasem pierwsza wycena naprawy auta od ubezpieczyciela jest zazwyczaj jedynie punktem wyjścia do negocjacji. Warto więc walczyć o odszkodowanie, które w pełni pokryje poniesione straty. (more…) czytaj więcej

 • Czy mogę podnieść wartość auta po szkodzie?

  Opublikowano 03 sierpnia 2017

  Wartość samochodu oraz koszty naprawy istotnie wpływają na kwalifikację szkody oraz wysokość odszkodowania. Wyliczenia ubezpieczyciela  nie zawsze znajdują odzwierciedlanie w stanie faktycznym. Jednym z zarzutów jest zaniżanie wyceny pojazdu z dnia szkody. Kierowcy często pytają: „Czy mogę podnieść wartość auta po szkodzie?”. (more…) czytaj więcej

 • Co to jest szkoda całkowita?

  Opublikowano 01 sierpnia 2017

  Prawo polskie nie definiuje, co to jest szkoda całkowita. Pojęcie to wywodzi się z praktyki towarzystw ubezpieczeniowych oraz linii orzeczniczej sądów. Jeżeli auto ulegnie uszkodzeniu w stopniu, który uniemożliwia przywrócenie stanu poprzedniego lub naprawa pociąga za sobą koszty przekraczające określoną wartość pojazdu, otrzymamy odszkodowanie obliczone metodą dyferencyjną. (more…) czytaj więcej