Blog

 • Jak wygląda pojazd niejezdny?

  Opublikowano 07 września 2017

  Zgodnie z kodeksem drogowym funkcjonariusz policji jest upoważniony do zatrzymania dowodu rejestracyjnego w przypadkach określonych w ustawie. Taka sytuacja często ma miejsce po kolizji lub wypadku, gdy stan techniczny auta stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego lub samochód narusza wymagania ochrony środowiska. Jak wygląda pojazd niejezdny i czym dokładnie się charakteryzuje? ... czytaj więcej

 • Kiedy przysługuje mi pojazd zastępczy?

  Opublikowano 11 sierpnia 2017

  Zgodnie z przepisami prawa zobowiązany do wypłaty odszkodowania musi naprawić straty, które ponieśliśmy wskutek wypadku komunikacyjnego. Koszty najmu auta zastępczego stanowią szkodę majątkową podlegającą wyrównaniu. O zwrot można ubiegać się z ubezpieczenia OC sprawcy. Niekiedy auto otrzymamy w ramach polisy AC lub gwarancji dealera. Kiedy przysługuje mi pojazd zastępczy? (more…) czytaj więcej

 • Czy muszę naprawić pojazd po szkodzie?

  Opublikowano 10 sierpnia 2017

  W przypadku ubiegania się o odszkodowanie za uszkodzone lub zniszczone auto może pojawić się wątpliwość, czy muszę naprawić pojazd po szkodzie. Wiele osób decyduje się na naprawę w obawie, że inaczej nie otrzyma pieniędzy od ubezpieczyciela. A jak to wygląda w praktyce? (more…) czytaj więcej

 • Ubezpieczyciel zaniżył kosztorys! Co mam zrobić?

  Opublikowano 08 sierpnia 2017

  Ubezpieczyciel zaniżył kosztorys! Co mam zrobić? Takie pytanie często zadawane jest przez poszkodowanych. Tymczasem pierwsza wycena naprawy auta od ubezpieczyciela jest zazwyczaj jedynie punktem wyjścia do negocjacji. Warto więc walczyć o odszkodowanie, które w pełni pokryje poniesione straty. (more…) czytaj więcej

 • Czy mogę podnieść wartość auta po szkodzie?

  Opublikowano 03 sierpnia 2017

  Wartość samochodu oraz koszty naprawy istotnie wpływają na kwalifikację szkody oraz wysokość odszkodowania. Wyliczenia ubezpieczyciela  nie zawsze znajdują odzwierciedlanie w stanie faktycznym. Jednym z zarzutów jest zaniżanie wyceny pojazdu z dnia szkody. Kierowcy często pytają: „Czy mogę podnieść wartość auta po szkodzie?”. (more…) czytaj więcej

 • Co to jest szkoda całkowita?

  Opublikowano 01 sierpnia 2017

  Prawo polskie nie definiuje, co to jest szkoda całkowita. Pojęcie to wywodzi się z praktyki towarzystw ubezpieczeniowych oraz linii orzeczniczej sądów. Jeżeli auto ulegnie uszkodzeniu w stopniu, który uniemożliwia przywrócenie stanu poprzedniego lub naprawa pociąga za sobą koszty przekraczające określoną wartość pojazdu, otrzymamy odszkodowanie obliczone metodą dyferencyjną. (more…) czytaj więcej

 • Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni?

  Opublikowano 24 lipca 2017

  Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest w ciągu 30 dni wypłacić należne odszkodowanie. Termin biegnie od dnia zawiadomienia o szkodzie. Może on jednak ulec wydłużeniu. Powstaje więc pytanie – jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni? (more…) czytaj więcej

 • Dlaczego ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania?

  Opublikowano 19 lipca 2017

  Kupując dobrowolne czy też obowiązkowe polisy oczekujemy w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego rekompensaty, która pokryje poniesione straty. Każdego roku sumy odszkodowań osiągają coraz wyższe kwoty, dlatego TU chętnie korzystają z każdej możliwej okazji do obniżenia lub odmowy wypłaty świadczeń. Dlaczego ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania? (more…) czytaj więcej

 • Brak przyjęcia odpowiedzialności za kolizję – co wtedy?

  Opublikowano 11 lipca 2017

  Oświadczenie o przyznaniu się do winy po kolizji drogowej zwalnia uczestników z konieczności wezwania policji. Każdy kierowca powinien wiedzieć, jak napisać oświadczenie sprawcy po stłuczce. Jednak nawet poprawnie sporządzony dokument nie zawsze uchroni przed problemami z uzyskaniem odszkodowania. Kiedy sprawca może powołać się na wady oświadczenia woli? (more…) czytaj więcej

 • Jak napisać oświadczenie sprawcy po stłuczce?

  Opublikowano 07 lipca 2017

  Kolizją drogową określa się zwykle zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, może więc przytrafić się każdemu. Warto wiedzieć, jak zachować się w takiej sytuacji, a przede wszystkim, jak napisać oświadczenie sprawcy po stłuczce, by zawierało wszystkie niezbędne informacje. (more…) czytaj więcej