Czym jest nieszczęśliwy wypadek? Kiedy należy się odszkodowanie?

Niestety nieszczęśliwe wypadki zdarzają się niezwykle często. Właśnie dlatego wiele osób decyduje się na zakup ubezpieczenia NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków). Czym właściwie jest nieszczęśliwy wypadek i kiedy należy się odszkodowanie po wypadku?

Ubezpieczenie NNW

Zgodnie z art. 829 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest rodzajem ubezpieczenia osobowego. Dotyczy ono uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Czym jest taki wypadek? Najczęściej definiuje się go jako “zdarzenie nagłe i zarazem wywołane przez działanie czynników zewnętrznych w stosunku do osoby, która poniosła śmierć, której ciało zostało uszkodzone lub tej której zdrowie uległo rozstrojowi” (M. Orlicki, w: Gutowski, Komentarz, t. II, art. 829, Nb 6). Przykładowo zatem nieszczęśliwym wypadkiem może być upadek w wyniku poślizgnięcia się na płytkach przy basenie lub też wypadek samochodowy.

Odszkodowanie po wypadku z NNW

Tak naprawdę świadczenie wypłacane z tytułu ubezpieczenia NNW nie ma charakteru odszkodowawczego. Jeżeli zaistnieje zdarzenie, określone w umowie ubezpieczenia jako nieszczęśliwy wypadek, ubezpieczyciel ma bezwzględny obowiązek wypłaty z góry określonej sumy ubezpieczenia. Poszkodowany może natomiast dodatkowo dochodzić klasycznego odszkodowanie na podstawie art. 444, 445 i 446 Kodeksu cywilnego.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

W tym kontekście warto również wspomnieć, że w niektórych sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania po wypadku z tytułu ubezpieczenia NNW. Nie będzie ono przysługiwało wtedy, gdy wypadek będzie skutkiem: choroby (w tym psychicznej), celowych i umyślnych działań, popełnienia lub próby popełnienia przestępstwa, udziału w bójkach, kierowania pojazdem bez uprawnień, działań wojennych.