Dlaczego nie warto oszczędzać na OC

Oszczędność pieniędzy na OC jest tylko pozorna, ponieważ spowodowanie wypadku komunikacyjnego samochodem bez wykupionego ubezpieczenia OC może mieć katastrofalne skutki dla właściciela pojazdu. Bardzo często zdarza się bowiem, że odszkodowanie, które kierowca musi ponieść z własnego majątku przekracza nawet kilka milionów złotych. Poszkodowani w wypadku komunikacyjnym są zawsze chronieni przez polskie prawo, nawet jeśli sprawca nie miał wykupionego OC. Nie chroni ono jednak nieodpowiedzialnego kierowcy, który za wszystkie szkody będzie musiał ponieść odpowiedzialność finansową.

W kraju

Jeżeli kierowca spowoduje wypadek, na terenie kraju, samochodem bez wykupionego OC, odszkodowanie i zadośćuczynienie zostaje wpłacone poszkodowanemu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jednocześnie UFG zwróci się do sprawcy z roszczeniem regresowym. Po uzyskaniu przez UFG tytuły wykonawczego komornik przeprowadza egzekucję. Sumy sięgają często bardzo wysoko, kilkuset krotnie wyższych kwot niż „zaoszczędzone” pieniądze na opłacenie ubezpieczenia OC.

Za granicą

Jeżeli wypadek komunikacyjny miał miejsce poza granicami kraju za wypłacenie odszkodowania i ewentualnego zadośćuczynienia odpowiedzialne jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Tak jak w przypadku szkody na terenie kraju organ ten zwróci się do sprawcy wypadku z roszczeniem regresowym. Za przykład można wziąć sprawę kierowcy, który spowodował wypadek na terenie Bułgarii, w którym zginęły dwie osoby. PBUK wypłaciło ponad milionowe odszkodowanie i zadośćuczynienie dla rodzin poszkodowanych, co oznaczało dług na całe życie dla sprawcy wypadku.

Jak można zauważyć nawet wysokie składki OC mogą uchronić niejednego kierowcę przed finansowym zobowiązaniem który przekracza jego możliwości.  Wykupione OC zwalnia kierowcę z odpowiedzialności, jednakże warto także pamiętać jakie prawa ma poszkodowany w wypadku komunikacyjnym. Bardzo często zdarza się bowiem, że Ubezpieczyciel zaniża należne odszkodowanie lub nie informuje o możliwości wynajmu samochodu zastępczego. W tej sytuacji warto skontaktować się z naszą Kancelarią Odszkodowawczą Citi i powierzyć nam likwidacje szkody.