Odszkodowania lotnicze

Odszkodowanie przysługuje Ci w przypadku:
– opóźnienia
– odwołania lotu
– nadkompletu rezerwacji

Odszkodowanie NIE przysługuje Ci w przypadku:
– odwołania lotu z powodu wyjątkowych okoliczności tj. złe warunki pogodowe lub strajk
– poinformowania o odwołaniu lotu na 2 tygodnie przed planowaną datą
– zaproponowania alternatywnego lotu na tej samej trasie w podobnym terminie

W przypadku odmówienia przyjęcia na pokład, odwołania lotu bądź sprzedania przez przewoźnika więcej biletów niż miejsc w samolocie linie lotnicze muszą zorganizować podróż do miejsca docelowego alternatywnym środkiem transportu bądź zwrócić koszty biletu. Zwrot kosztów należy Ci się również w przypadku znacznego opóźnienia lotu tj. 5 godzin. Warto jednak pamiętać, że przewoźnik nie jest zobowiązany do dalszej pomocy i organizacji podróży jeśli otrzymamy zwrot pieniędzy.

Linie lotnicze powinny zapewnić także napoje, posiłki, możliwość wykonania rozmowy telefonicznej, a także noclegu w zależności od długości lotu oraz opóźnienia.

Jeśli Twój lot jest odwołany, opóźniony ponad 3 godziny lub odmówiono Ci przyjęcia na pokład przysługuje Ci odszkodowanie w zależności od długości trasy:

Lot w obrębie UE

1 500 km lub mniej – 250 euro
ponad 1 500 km – 400 euro

Lot między lotniskiem w UE a lotniskiem poza UE

1 500 km lub mniej – 250 euro
1 500 – 3 500 km – 400 euro
ponad 3 500 km – 600 euro

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem odszkodowań, w zakładce kontakt znajdują się wszystkie niezbędne informacje.

Odszkodowania lotnicze – co w praktyce powinien wiedzieć każdy kto chce się o nie starać?

Odszkodowanie za opóźniony lot to rekompensata o jaką warto ubiegać się w sytuacji kiedy nieterminowy lot zmienił nasze plany. Zdarza się, że taka sytuacja mocno komplikuje prywatny lub służbowy wyjazd. Istniejące przepisy pozwalają jednak ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot, choć w praktyce nie wszyscy pasażerowie zdają sobie z tego sprawę.

Przede wszystkim ubieganie się o odszkodowanie za odwołany lot nie jest z góry skazane na porażkę i błędne jest założenie tych pasażerów, którzy przyjmują, że nie warto poświęcać czasu ani nakładów finansowych, by je uzyskać. Przepisy oraz regulacje unijne jasno wskazują kiedy w i jakiej sytuacji takie odszkodowanie należy się pasażerowi, dlatego warto znać zagadnienia w tej kwestii.

Czym w praktyce określa się „odwołany lot”, który pozwala ubiegać się o odszkodowanie?

Sprecyzowanie czym jest „odwołany lot”, dający możliwość ubiegania się o odszkodowanie lotnicze, ma istotne znaczenie w zakresie roszczeń ze strony klientów naszej kancelarii. I tak, w sytuacji jeśli pasażer sam zdecyduje się z dowolnego powodu odwołać podróż, to nie ma prawa do odszkodowania, co odbywa się na podstawie Rozporządzenia nr 261/2004. Zasadność roszczeń wynika zatem tylko z sytuacji kiedy to po stronie linii lotniczych leży wina za odwołany przelot.

Co istotne, jeśli linia lotnicza powiadamia klientów o odwołaniu lotu na 14 dni lub więcej przed lotem, wówczas nie przysługuje im odszkodowanie. Gdy termin powiadomienia jest krótszy niż 14 dni od daty lotu – wówczas linia ma obowiązek zapłaty lub propozycji alternatywnej opcji w formie innego lotu lub zmiany trasy, z uwzględnieniem określonych ograniczeń czasowych.

Opóźnienie samolotu a prawa jakie posiada pasażer linii lotniczych

W praktyce odszkodowanie dla pasażera linii lotniczych to nie tylko wypłata zadośćuczynienia za opóźnienia lub odwołany lot, ale przede wszystkim forma potwierdzenia, że to linia lotnicza ponosi konsekwencje niedotrzymania warunków umowy.

Opóźnienia lotu zdarzają się często i z różnych powodów (znacznie rzadziej dochodzi do ich odwołania). Dla wielu pasażerów, zwłaszcza tych, którzy sporadycznie korzystają z linii lotniczych, takie sytuacje wydają się stratą nie do odzyskania, co nie jest jednak prawdą. Warto wówczas powierzyć swoje interesy naszej kancelarii, która wyjaśni, jak ubiegać się o rekompensatę i wskaże kiedy przepisy są korzystne dla osoby, która musiała oczekiwać na lot znacznie dłużej niż to wynikało z umowy zawartej z liniami lotniczymi. Warto wiedzieć, że dla pasażerów lotów opóźnionych przewidziane są ponadto różne alternatywne rozwiązania, w tym m.in. rejsy, noclegi i wyżywienie w zamian za zrzeczenie się kolejnych roszczeń.

Naszym klientom wyjaśniamy przede wszystkim, że w sytuacji, kiedy utkną na lotnisku z powodu odwołanego lotu, nie są zmuszeni do samodzielnego poszukiwania pomocy zanim dotrą na miejsce docelowe. Firma, z którą zawarli umowę na lot ma bowiem obowiązek zadbać o ich bezpieczeństwo, dostęp do posiłków i napojów w czasie pobytu na lotnisku oraz możliwość skorzystania z telefonu i dostępu do e-maila. W sytuacji, kiedy z powodu opóźnienia niezbędne jest zakwaterowanie (co w praktyce dotyczy opóźnień wynoszących około 6 godzin i więcej) to linia lotnicza ma obowiązek zapewnienia noclegu w hotelu oraz transferu na lotnisko. Co jednak istotne, mimo podjęcia przez linie lotniczą takich działań, pasażer nie traci w praktyce możliwości ubiegania się o odszkodowanie za odwołany lot. W sytuacji, kiedy pada propozycja zamiennego lotu ze strony przewoźnika, również możliwe jest otrzymanie odszkodowania za opóźniony lot – w kwocie niższej o 50%.

Odwołane loty w krajach Unii Europejskiej. Kiedy pasażer może ubiegać się o odszkodowanie?

Warunki i sytuacje ubiegania się o odszkodowanie za spóźniony lot odbywający się na terenie Unii Europejskiej są jasno wskazane w regulacjach unijnych. I tak, w ramach przyjętego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej rozporządzenia nr 261/2004, pasażerowie mogą starać się o zwrot kwot w wysokości od 250 do 600 €. Szczegóły w tym zakresie odnoszą się do takich kwestii jak:

  • konieczność wylatywania przez pasażera linii lotniczych z kraju Unii Europejskiej dowolnymi liniami bez względu na to czy siedziba przewoźnika zarejestrowana jest na terenie wspólnoty europejskiej;
  • konieczność spełnienia warunku, który wskazuje na sytuację, kiedy pasażer korzysta z linii lotniczych oferujących lot do dowolnego kraju Unii Europejskiej i są to linie zarejestrowane w jednym z krajów Unii Europejskiej lub w takich krajach jak: Islandia, Norwegia i Szwajcaria.