Opłata za postojowe w wyniku szkody na taksówce

Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego ucierpi taksówka w zakres szkody majątkowej, oprócz odszkodowania za samochód, wchodzi jeszcze rekompensata za postój samochodu, który służy działalności zarobkowej. Nazywa się to odszkodowanie za postojowe. Odszkodowanie jest należne za okres, w którym ze względu na szkodę nie ma możliwości realizacji działalności zarobkowej.

Wyróżniamy trzy rodzaje szkód samochodowych:

  • Szkoda częściowa – samochód pozostaje jezdny
  • Szkoda częściowa – samochód uszkodzony w stopniu, który wyklucza możliwość poruszania się nim zgodnie z przepisami
  • Szkoda całkowita na pojeździe

Okres trwania postoju

Wypłata za postój pojazdu jest uzależniona od rodzaju szkody. W przypadku gdy mamy do czynienia ze szkodą częściową, a samochód pozostaje jezdny okres ten to 3-5 dni ponieważ tyle wynosi maksymalny technologiczny czas naprawy pojazdu. W przypadku gdy nastąpiła szkoda całkowita, a uszkodzenia wykluczają możliwość poruszania się nim zgodnie z przepisami (zablokowane drzwi, uszkodzone światła itp.) opłata liczona jest od dnia szkody do dnia naprawienia pojazdu. Warto zaznaczyć, że na okres postojowy składa się nie tylko czas naprawy, ale także czas oczekiwania na oględziny rzeczoznawcy, dostarczenie kosztorysu czy oczekiwania na części zamienne. Jeżeli ubezpieczyciel życzy sobie dodatkowych oględzin po pracach blacharskich to także liczy się jako okres postojowy. W przypadku szkody całkowitej okres ten liczony jest od dnia wystąpienia szkody do dnia wypłaty środków pieniężnych. Jeżeli pozbyliśmy się wraku samochodu i zakupiliśmy nowy służący działalności taksówkarskiej to okres postojowy wydłuża nam się do czasu kupienia samochodu, o ile nastąpiło to niezwłocznie po wypłacie odszkodowania.

Jak obliczyć dzienną stawkę za postojowe?

Wyliczenie opłaty za postojowe obywa się na podstawie wydruków z kasy fiskalnej za ostatnie 3 miesiące oraz wyliczeniu średniego dziennego zarobku wraz z kosztem uzyskania przychodów. Jeżeli nie ma możliwości obliczenia tego w tak prosty sposób ze względu na okoliczności dodatkowe warto skonsultować się z specjalistami. Kancelaria Odszkodowawcza Citi pomoże w uzyskaniu odszkodowania za postojowe dla osób działających w branży taksówkarskiej.