Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na oblodzonym chodniku

Zima dobiega końca, ale jeszcze w wielu miastach w Polsce możemy spotkać zaśnieżone i oblodzone chodniki. Wiąże się to nieuchronnie z wypadkami, których doznają przechodnie. Różne podmioty prawne mają obowiązek utrzymania chodników w należytym stanie, aby zapobiec wypadkom. W zależności od położenia chodnika obowiązek spoczywa na różnych podmiotach prawnych.

Zarządcy drogi są zobowiązani do pozbycia się śniegu, błota, a także innych zanieczyszczeń w przypadku gdy chodnik przylega do drogi publicznej. Jeżeli jednocześnie chodnik przylega do budynków lub innych zabudowań za pas do nich przylegający odpowiadają właściciele lub zarządcy danych nieruchomości. Przedsiębiorstwa komunikacyjne są odpowiedzialne za utrzymanie chodnika w należytym stanie w okolicach przystanków komunikacji miejskiej, a także torowiskach. Właściciele lub najemcy sklepów są odpowiedzialni za wypadki które mogą przydarzyć się na oblodzonych schodach, wejściu do sklepu lub chodniku zaraz przed wejściem. Ponieważ to oni odpowiadają za usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, w tym błota pośniegowego.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Odszkodowawczą Citi jeśli ulegli Państwo wypadkowi na oblodzonym lub zaśnieżonym chodniku. Zespół naszych ekspertów pomoże Państwu w uzyskaniu odpowiedniej rekompensaty od odpowiedniego podmiotu prawnego, który był obowiązany do usunięcia zanieczyszczeń z chodnika. Zobowiązany on będzie do naprawienia szkody i wypłaty zadośćuczynienia za krzywdę.