Kolizja a odszkodowanie.

Ubieganie się o odszkodowanie wcale nie musi być trudne, jednakże wielu z nas nie wie od czego zacząć. Jeśli więc przydarzy się nam kolizja a odszkodowanie chcemy uzyskać bez większych problemów i sporów z towarzystwem ubezpieczeniowym, warto zastanowić się kto zajmie się szkodą. Nasza Kancelaria pomaga kompleksowo w uzyskaniu odszkodowania – począwszy od zorganizowania lawety, aż po wypłatę pieniędzy, jednakże pierwsze kroki można szybko i łatwo zrealizować samemu.

Czynności do zrobienia zaraz po zdarzeniu:

Spisanie oświadczenia lub wezwanie policji. Wezwanie policji jest wskazane niezależnie od wielkości szkody, w przypadku gdy sprawcą jest zagraniczny kierowca lub gdy sprawca nie chce przyznać się do winy. Polubowne załatwienie sprawy pomiędzy uczestnikami kolizji wymaga stosowania się do ściśle określonych zasad, jak napisać oświadczenie sprawcy po stłuczce.

Udokumentowanie szkody. Zrobienie zdjęć uszkodzonych aut i miejsca zdarzenia oraz zebranie danych kontaktowych świadków zdarzenia oraz ich podpisów na oświadczeniu znacznie ułatwi dochodzenie odszkodowań.

Zabranie na lawecie samochodu bezpośrednio do warsztatu lub na parking strzeżony, co ma służyć zabezpieczeniu pojazdu, aby nie dopuścić do powiększenia rozmiaru szkody. Koszty zostaną spłacone z OC sprawcy.

Kolizja a odszkodowanie – etapy likwidacji szkody.

Zgłoszenie szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym sprawca miał wykupione OC. W przypadku gdy sprawca jest ubezpieczony u zagranicznego ubezpieczyciela należy kontaktować się przez korespondenta, namiary na korespondentów można uzyskać na stronach PBUK.

Udostępnienie pojazdu do oględzin przez rzeczoznawcę. Najlepiej, aby umówić się na oględziny w specjalistycznym warsztacie, ponieważ będzie mógł oglądnąć go bardzo dokładnie.

Decyzja o przyznanym odszkodowaniu. Po oględzinach powinniśmy otrzymać kosztorys naprawy samochodu, jednakże niekiedy otrzymamy jedynie listę z kwotą, natomiast  o szczegółowy kosztorys musimy wnioskować do ubezpieczyciela. Ma on jednak obowiązek udostępnić go na wezwanie.

Odszkodowanie nie pokrywa wszystkich kosztów.

Przytrafiła Ci się kolizja a odszkodowanie wydaje się zbyt niskie? W przypadku gdy ubezpieczyciel wycenił koszty naprawy na podstawie zamiennych części lub zaniżył stawki za roboczogodzinę warto zweryfikować kosztorys, ponieważ często zdarza się, że zapomina on uwzględnić w kosztorysie część uszkodzonych elementów lub przyznaje naprawę tylko części szkody. Nasza Kancelaria pomoże Ci w uzyskaniu odpowiednio wysokiego odszkodowania, przeprowadzimy analizę kosztorysu i zajmiemy się wszystkimi formalnościami.