Wypadek drogowy we Francji – odpowiedzialność odszkodowawcza

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podaje, że przepisy, które odwołują się do odpowiedzialności odszkodowawczej we Francji ma inny wymiar niż w przypadku pozostałych krajów Unii Europejskiej. We Francji przysługuje np. preferencyjne traktowanie tych uczestników ruchu, którzy określani są jako słabsi, np. rowerzyści czy piesi. Osoby poszkodowane znajdują się pod szczególną ochroną. W takim przypadku sprawca ma też ograniczone możliwości odwołania się do przesłanek egzoneracyjnych tj.:

  • Siły wyższej;
  • Wyłącznej winy poszkodowanego;
  • Wyłącznej winy osoby trzeciej (1).

Pokrycie odpowiedzialności odszkodowawczej

Zgodnie z prawem francuskim szkody, które wiążą się wypadkiem, kontaktem poszkodowanego z pojazdem mechanicznym zostają pokryte z OC właściciela pojazdu. Według wskazania Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych taka sytuacja jest bardzo częsta, a możliwość wyłączenia odpowiedzialności jest bardzo rzadka. Jedną z nielicznych możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności jest sytuacja, w której udowodni się, że sprawca działał w sposób celowy lub pojawiły jakieś nadzwyczajne okoliczności, które wyłączałyby jego odpowiedzialność. We Francji odpowiedzialność odszkodowawcza funkcjonuje odrębnie od odpowiedzialności cywilnej na zasadzie winy i ryzyka (2).

Źródła:
(1) https://pbuk.pl/o-nas/aktualnosci/item/84-wypadek-w-awinion-a-odpowiedzialnosc-odszkodowawcza
(2) https://pbuk.pl/o-nas/aktualnosci/item/84-wypadek-w-awinion-a-odpowiedzialnosc-odszkodowawcza