Zadośćuczynienie, a odszkodowanie

Wielu z nas używa naprzemiennie pojęć zadośćuczynienie i odszkodowanie, traktując je jako synonimy. Jednakże ich znaczenie nie jest takie samo i należy je odpowiednio rozróżniać.

ZADOŚĆUCZYNIENIE

Zadośćuczynienie jest jestem z dwóch sposobów, regulowanych przez polskie prawo,  które służą do wyrównania szkody niemajątkowej. To w jakich przypadkach zadośćuczynienie może być przyznane decydują przepisy prawa, a dokładniej art. 445 i 448 kodeksu cywilnego.

Art. 445 wskazuje, że zadośćuczynienia można dochodzić w wyniku uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności lub w wypadku skłonienia do poddania się czynowi nierządnemu za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności.

Art. 448 wskazuje, że zadośćuczynienia można dochodzić za naruszenie każdego dobra osobistego. Jeżeli w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowany zmarł zadośćuczynienia może dochodzić także jego rodzina, na postawie zmian, które weszły w życie po 3 sierpnia 2008 r.

ODSZKODOWANIE

Poszkodowany może wybrać formę odszkodowania:

  • Rekompensata pieniężna
  • Restytucja naturalna czyli przywrócenie do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody, jeśli jest to możliwe

Odszkodowanie może pokrywać:

  • Rzeczywiście poniesioną szkodę
  • Utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać gdyby nie wyrządzono mu szkody.