Zadośćuczynienie za stan wegetatywny – granice odpowiedzialności TU

27 marca 2018 r. Sąd Najwyższy wydał korzystną uchwałę, dla osób prowadzących “wojnę” o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie po wypadku. We wspomnianym orzeczeniu stwierdził on bowiem, że możliwe jest przyznanie zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jakie konsekwencje będzie miała ta rewolucyjna uchwała?

Stan faktyczny

Problem podejmowany przez Sąd Najwyższy pojawił się z uwagi na rozpatrywaną przez niego skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego, wydane w sprawie z powództwa małoletniej powódki i jej rodziców przeciwko szpitalowi o zadośćuczynienie, rentę i odszkodowanie po wypadku. W wyniku zawinionego błędu lekarskiego dziecko doznało ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia mózgu i w konsekwencji głębokiego upośledzenia rozwoju umysłowego. Dziewczynka do końca życia będzie zmagała się z niepełnosprawnością.

Szczególna więź emocjonalna

Powstało zatem pytanie, czy rodzice mogą dochodzić zadośćuczynienia na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym “w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia”. Sąd uznał, że skorzystanie z przepisów art. 448 Kodeksu cywilnego jest możliwe, ponieważ szczególna więź pomiędzy osobami najbliższymi, wynikająca z przynależnego każdej z nich indywidualnie poczucia bliskości i przywiązania, nierozerwalnie związana z naturą człowieka i kształtująca jego tożsamość, stanowi wartość podlegającą ochronie prawnej na podstawie przepisów o dobrach osobistych (w tym art. 448 Kodeksu cywilnego).

Jak uzyskać zadośćuczynienie lub odszkodowanie po wypadku?

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania oferują kancelarie odszkodowawcze. Dzięki profesjonalnym pełnomocnikom można szybko i bezproblemowo uzyskać należne świadczenie, unikając niepotrzebnego stresu.