Zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe – jak sobie z nimi radzić

Wyjeżdżając na wakacje czy urlop gdzie będziemy podróżowali samochodem bardzo często nie zdajemy sobie sprawy co w przypadku gdy ulegniemy wypadkowi komunikacyjnemu. Nie wiemy do kogo się zwrócić i jakie prawa nam przysługują.

Unia Europejska stworzyła sieć pomocy prawnej, której nazwa brzmi FIT-NET. Sieć ta ma na celu polubowne rozstrzyganie sporów, które powstają między konsumentem – obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej a instytucja finansową jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe czy fundusze inwestycyjne, które posiadają siedzibę na terenie UE. Członkowie sieci, która zrzesza 21 państw współpracują między sobą aby każdy z poszkodowanych konsumentów miał ułatwiony dostęp do procedur skargowych pozasądowych. Członkowie FIT-NET mają obowiązek udzielenia informacji potrzebnych do wszczęcia procedury polubownej w przypadku zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, jak kradzież samochodu lub jego zniszczenie. Informacje te dotyczą między innymi kosztów postępowania, języka w którym będzie prowadzone postępowanie, a także adresy i inne dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się skargami ponadgranicznymi. Członkowie siedzi dodatkowo muszą skontaktować konsumenta z odpowiednią instytucją właściwą do rozstrzygania sporów. Należy jednocześnie pamiętać, że całe postępowanie polubowne prowadzone jest w państwie w którym siedzibę ma podmiot zobowiązany lub w państwie w którym została już wydana decyzja.

W Polsce działa Europejskie Centrum Konsumenckie. Jego celem jest także rozwiązywanie sporów ponadgranicznych poprzez popularyzację pozasądowych/polubownych możliwości rozwiązania sporu bądź udzielanie porad prawnych. Warto dodać, że Centrum współpracuje z innymi europejskimi organizacjami m.in. z siecią FIN-NET. Dochodząc swoich praw możemy zgłosić roszczenie nie tylko o zwrot kosztów naprawy samochodu, ale także zwrot kosztów za wynajem samochodu zastępczego na czas naprawy. Obowiązkiem towarzystwa ubezpieczeniowego jest zapewnienie poszkodowanemu auta zastępczego o czym warto pamiętać.

Jeżeli jednak mają Państwo problem z dochodzeniem swoich roszczeń za granicą zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią Odszkodowawczą Citi.