Ustawa o ochronie danych osobowych

Dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych była wyrazem wdrożenia dyrektywy 94/95/WE na grunt krajowy. Weszła w życie w 1997 roku i kompleksowo opisywała zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w Polsce. W związku z wejściem w życie RODO dotychczasowa ustawa przestanie obowiązywać. Aktualny projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych przewiduje wprowadzenie regulacji dotyczących postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, postępowania kontrolnego, administracyjnych kar pieniężnych, odpowiedzialności cywilnej oraz kwestii związanych z instytucją inspektora ochrony danych. Przygotowane przepisy swą treść zawdzięczają między innymi konsultacjom prowadzonym z przedstawicielami przedsiębiorców, środowiskiem naukowym oraz stowarzyszeniem Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Wzięto również pod uwagę projekt przepisów przygotowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych. Jednym z głównych założeń projektu ustawy jest usprawnienie procesu skuteczniejszego egzekwowania ochrony danych osobowych przez obywateli. W tym celu m.in. przyśpieszono postępowania w sprawach naruszeń dotyczących danych osobowych.