Dostosowanie strony internetowej do wymogów RODO

Przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które w Polsce weszły w życie z dniem 25 maja 2018 r., narzuciły na przedsiębiorców różnego rodzaju obowiązki. Między innymi RODO wymaga, aby prowadzone przez przedsiębiorców strony internetowe precyzyjnie określały osobę administratora danych i wyraźnie wskazywały placówkę firmy. Co jeszcze zmienia się w odniesieniu do serwisów internetowych?

 

Zmiana regulaminów i polityki prywatności

 

Przede wszystkim z powodu RODO konieczna jest aktualizacja regulaminów i polityki prywatności. W serwisie musi znaleźć się bowiem między innymi informacja na temat administratora danych, określenie celu zbierania danych osobowych, informacja o wykorzystywaniu różnego rodzaju narzędzi analitycznych, wskazanie praw i obowiązków użytkownika strony.

 

RODO a zmiana formularzy

 

Wiele stron internetowych zawiera również formularze (najczęściej kontaktowe). Od 25 maja 2018 r. muszą one posiadać dodatkową klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedłożenia oferty, o ile tego dotyczy pytanie.

 

Certyfikat SSL

 

RODO wprowadza również obowiązek zainstalowania SSL i przekierowania strony na protokół https, co zapewni większe bezpieczeństwo transmisji danych. Dane osobowe dzięki temu będą możliwe do wglądu jedynie wąskiemu kręgowi odbiorców i nie będzie możliwe ich odszyfrowanie czy podsłuchanie.

 

Wdrożenie zmian

 

Dla laików, osób niezajmujących się na co dzień prawem, wprowadzenie zmian może okazać się trudne. RODO jest bowiem dość skomplikowanym rozporządzeniem, które w dodatku na razie nie doczekało się jasnych wytycznych na gruncie polskiego prawa. W związku z tym warto w tym zakresie skorzystać z pomocy specjalistów.