Nowe zmiany w związku z RODO

Od 4 maja obowiązują nowe przepisy, związane z RODO. Co to oznacza dla przedsiębiorców i konsumentów? Czy firmy znów stracą na modyfikacji przepisów?

Nowe zasady przetwarzania danych

Od ponad tygodnia (od 4 maja) obowiązuje ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wskazane rozporządzenie jest powszechnie znane jako RODO.

RODO nie podoba się przedsiębiorcom

Już od początku swojego obowiązywania w Polsce, czyli od maja 2018 r., RODO wywołało wiele zamieszania. Konsumentom nadano szereg nowych uprawnień, takich jak chociażby prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do uzyskania informacji, jakie dane osobowe posiada i przetwarzana dana firma. Z kolei na przedsiębiorców nałożono wiele nowych obowiązków. Firmy musiały wprowadzić nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne, które pozwoliły im na prowadzenie nowych baz danych, a także odpowiednią ochronę gromadzonych informacji.

Będzie jeszcze trudniej

Teraz sprawa komplikuje się jeszcze bardziej. Obowiązująca od 4 maja 2019 r. ustawa dostosowała bowiem prawie 170 ustaw do wymogów unijnych, narzucając na poszczególne podmioty, nowe obowiązki. Przykładowo właściciele poszczególnych portali internetowych, aby wyświetlić użytkownikowi poczty albo odbiorcy newslettera dedykowaną reklamę w oparciu o jego zachowania w sieci, będą musieli najpierw uzyskać jego zgodę. Z kolei banki będą musiały przedstawiać osobom, ubiegającym się o udzielenie kredytu, jakie czynniki (w tym dane osobowe) miały wpływ na ocenę jego zdolności kredytowej.

Niektórzy mimo wszystko zyskają

Nie wszyscy jednak stracą na nowej ustawie. Udogodnienia przewidziano na przykład dla małych i średnich firm. Między innymi podmioty zatrudniające nie więcej niż 10 pracowników i nieposiadające większego obrotu niż 2 miliony euro netto rocznie, nie będą musiały informować każdego, że przetwarzają jego dane osobowe. Wystarczy, że taka informacja zostanie wywieszona w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub zostanie udostępniona na stronie internetowej firmy.