Blog

Przetwarzanie danych osobowych klientów ma miejsce w różnych placówkach, których działalność polega na świadczeniu usług noclegowych. Między innymi do takiej sytuacji dochodzi w ramach działalności…

Czytaj więcej

Jednym z podmiotów, zobowiązanych do przestrzegania zasad, wskazanych w RODO, są gabinety stomatologiczne. W tej przestrzeni bowiem również może dojść do przetwarzania danych osobowych klientów…

Czytaj więcej

W ostatnim czasie niebywałą sensację wzbudziło nałożenie kary na znany sklep internetowy morele.net. Urząd Ochrony Danych Osobowych orzekł, że portal musi zapłacić karę 2.830.410 zł….

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych ważna jest we wszystkich możliwych dziedzinach życia. Z zasadami RODO spotkamy się również w gabinecie lekarskim. Co należy wiedzieć na ten temat?…

Czytaj więcej

Przepisy słynnego RODO umożliwiają dochodzenie odszkodowania za wyciek danych osobowych – niezależnie od tego, czy ponieśliśmy jakąś szkodę materialną, czy też nie. Jak uzyskać należne…

Czytaj więcej

RODO, czyli unijne rozporządzenie, dotyczące ochrony danych osobowych obowiązuje w Polsce już ponad rok. Niewątpliwie wprowadziło niemałe zamieszanie i szereg nowych obowiązków po stronie przedsiębiorców….

Czytaj więcej