Bez kategorii

Stanowisko prezesa spółki brzmi niezwykle dumnie, ale czasem oprócz “prestiżu” czy wynagrodzenia, pociąga za sobą poważne niebezpieczeństwo. W jaki sposób funkcjonują firmy “słupy” i kim jest fałszywy…

Czytaj więcej

Wiele osób boryka się z różnymi problemami natury prawnej. Najczęściej dotyczą one wykonywanej przez nas pracy. Niesłuszne zwolnienie, niewypłacenie wynagrodzenia, złe naliczenie emerytury – to…

Czytaj więcej

Przepisy RODO dotyczą różnych przestrzeni życia codziennego. Między innymi istotne są w procesach rekrutacji, podczas zatrudniania nowych pracowników. W tym zakresie działy HR mają pełne…

Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, a przynajmniej tej, którą posiadamy w formie papierowej. Niestety nie wszyscy pracodawcy zdają sobie…

Czytaj więcej
3 grudnia 2019

RODO w hotelu

Ochrona danych osobowych na podstawie przepisów RODO odnosi się również do działalności hoteli. One bowiem również w pewnym, ograniczonym zakresie przetwarzają dane osobowe. O czym…

Czytaj więcej
2 grudnia 2019

RODO w hostelu

Przetwarzanie danych osobowych klientów ma miejsce w różnych placówkach, których działalność polega na świadczeniu usług noclegowych. Między innymi do takiej sytuacji dochodzi w ramach działalności…

Czytaj więcej