Mniej rodziców otrzyma 500+! Obowiązek ustalenia alimentów

Program 500+ od samego początku swojego istnienia wywołuje wiele kontrowersji i budzi liczne wątpliwości – zarówno po stronie tych, czerpiących korzyści z programu, jak i tych, nieotrzymujących żadnych świadczeń. Obecnie „gorącym” tematem w tym zakresie jest relacja – alimenty a możliwość otrzymania pieniędzy z 500+.

 

Spada liczba rodziców samotnie wychowujących dziecko

 

Statystyki pokazują, że spadła liczba osób samotnie wychowujących dzieci, które pobierały dodatkowe świadczenie z programu 500+. Różnica jest znacząca, ponieważ od początku października 2017 r. ubyło aż 108 tys. osób, czyli 1/6 całości. Skąd ta nagła zmiana? Czy rzeczywiście ci ludzie już nie są samotnymi rodzicami? W rzeczywistości około 30 tysięcy rodziców pozostało bez przyznanego świadczenia, mimo że samotnie wychowują swoje dzieci. Winne tej sytuacji jest natomiast uszczelnianie systemu poprzez wprowadzenie obowiązku ustalenia alimentów.

 

Nowy obowiązek w zakresie 500+

 

Obecnie rodzic, który samotnie wychowuje dziecko powinien dołączyć do składanego wniosku pochodzący z sądu lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Dokument ten może przybrać formę: postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, ugody zawartej przed mediatorem, umowy o alimenty w formie aktu notarialnego lub też protokołu zawierającego ugodę sądową.

 

Alimenty – problem z 500+

 

Chociaż obowiązek jest klarowny i teoretycznie nieskomplikowany, wielu rodziców ma problem, aby dostarczyć stosowne dokumenty w odpowiednim terminie. Sądy działają wolno i opieszale, nie zważając na tragedię ubiegających się o 500+. W takiej sytuacji niejednokrotnie jedynym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który zawalczy o przyspieszenie i sprawne przeprowadzenie sprawy o alimenty. Należy bowiem pamiętać, że problemem może okazać się nie tylko działanie sądu, ale również nieskłonny do ugody były współmałżonek.