Wyższa opłata za rozwód – kontrowersyjne pomysły Ministerstwa Sprawiedliwości

Prorodzinna polityka rządu nie budzi większych zastrzeżeń, o ile stanowi działania wspomagające, ułatwiające i zachęcające do powiększania rodziny. Kontrowersyjne są jednak pomysły, które obejmują wspieranie rodziny poprzez zakazy i obostrzenia. Taka koncepcja bowiem powstała z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości.

 

Nowa opłata za rozwód

 

Pomysł Ministra Sprawiedliwości na „wzmocnienie instytucji małżeństwa” polega na wprowadzeniu bardzo wysokich opłaty za rozwód. O jakich kwotach mówimy? Dotychczas sprawa rozwodowa wiązała się z koniecznością wniesienia opłaty w kwocie 600 zł, która dla wielu osób już była wysoką kwotą. Jeżeli koncepcja Ministra zostanie zrealizowana, opłata wzrośnie natomiast do kwoty 2.000 zł i dla wielu osób stanie się wręcz nieosiągalna.

 

Wzmocnienie czy zniechęcenie?

 

Należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście koncepcja Ministra Sprawiedliwości wzmocni instytucję małżeństwa. Z wielu stron pojawiają się bowiem głosy, że wprowadzenie w życie tego kontrowersyjnego pomysłu może wywołać odwrotny skutek i młodzi ludzie nie będą chcieli zawierać związków małżeńskich. Już i tak procent osób, żyjących „na kocią łapę” jest bardzo duży. Podwyższenie opłat za rozwód może natomiast pogłębić tę sytuację.

 

Wciąż możliwe zwolnienie od kosztów

 

Deską ratunku dla osób, które nie są w stanie zapłacić takiej kwoty za sprawę rozwodową, jest instytucja zwolnienia od kosztów sądowych. Celem tej regulacji jest zapewnienie równego i nieograniczonego dostępu do sądu dla wszystkich. Chęć skorzystania z tej instytucji wystarczy zgłosić na etapie pozwu o rozwód, załączając jednocześnie informację o stanie rodzinnym i majątkowym, uzasadniającą konieczność skorzystania ze zwolnienia.

 

Kiedy zmiana przepisów?

 

Podwyższenie opłat sądowych znajduje się dopiero na etapie projektu, więc jeżeli rząd zdecyduje się finalnie na taki krok, jego realizacja jeszcze trochę potrwa. Najwcześniej możemy się spodziewać efektów w okolicach połowy 2018 roku.