Rodzic przetrzymuje dziecko wbrew orzeczeniu sądu. Co zrobić?

Niestety w wielu sprawach rozwodowych oraz okołorozwodowych główną ofiarą małżeńskich porachunków padają dzieci. Stają się one pewnego rodzaju kartą przetargową w negocjacjach pomiędzy współmałżonkami. Właśnie dlatego niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których rodzic przetrzymuje dziecko wbrew orzeczeniu sądu. Co należy wtedy zrobić?

 

Przymusowe odebranie dziecka

 

Po pierwsze możliwe jest złożenie wniosku o przymusowe odebranie dziecka. Należy się z nim zwrócić do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. Sąd w tej sytuacji powinien niezwłocznie wszcząć postępowanie i przeprowadzić rozprawę. W toku sprawy zbada okoliczności sprawy, w szczególności to, czy jeden z rodziców rzeczywiście zachował się sprzecznie z ustalonym porządkiem, czyli złamał zasady dotyczące uregulowania kontatków z dzieckim. O ile zajdą stosowne przesłanki, finalnie wyda postanowienie o odebraniu dziecka. Aby uniknąć niepotrzebnej szarpaniny przy użyciu odpowiednich służb (w szczególności kuratora sądowego), rodzic otrzymuje najpierw termin na dobrowolne oddanie dziecka.

 

Bezskuteczne działanie kuratora

 

Jeżeli podjęte środki i działania zawiodą, a powołanemu w sprawie kuratorowi sądowemu nie uda się odebrać dziecka, zarówno drugi rodzic, jak i kurator, mają prawo zawiadomić prokuraturę. Takie nielegalne przetrzymywanie małoletniego stanowi bowiem przestępstwo. Prokuratura zbada sprawę i o ile uzna to za stosowne, przekaże ją do sądu. Warto pamiętać, że chociaż takich sytuacji nie da się całkowicie uniknąć, to warto zadbać odpowiednio wcześnie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.