Alimenty

Podatnicy, na których utrzymaniu pozostają niepełnosprawne dzieci, będą mieli szansę na dodatkowe świadczenie. Stanie się tak, o ile kiedyś na podstawie art. 26 ust. 7e…

Czytaj więcej

Wygląda na to, że polski rząd chce przeprowadzić zmasowane reformy praktycznie w każdej dziedzinie prawa. Planowane zmiany dotkną również prawo rodzinne i opiekuńcze. Rząd przyjął…

Czytaj więcej

Pod koniec roku weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Regulacja ta…

Czytaj więcej

Osoby zobowiązane do płacenia alimentów wiedzą, że lekceważąc ten obowiązek popadają w długi. Niejednokrotnie zapominają jednak, że w związku z takim postępowaniem grozi im również…

Czytaj więcej

Program 500+ od samego początku swojego istnienia wywołuje wiele kontrowersji i budzi liczne wątpliwości – zarówno po stronie tych, czerpiących korzyści z programu, jak i…

Czytaj więcej