Gospodarcze sprawy karne

Prawdopodobnie najbardziej złożonymi sprawami karnymi są te, z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego – dotyczące dużych podmiotów (spółek prawa handlowego – z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, jawnych, partnerskich i tak dalej), a także ich wspólników i członków zarządów. W tego typu sprawach „w grę” wchodzą duże pieniądze i ogromna odpowiedzialność.

Czym zajmuje się gospodarcze prawo karne?

W zasadzie nie ma w polskim systemie prawnym wyodrębnionej dziedziny gospodarczego prawa karnego. Ten swoisty podział wynika raczej z utartej praktyki i potocznego nazewnictwa. Gospodarcze prawo karne łączy w sobie elementy zwykłego prawa karnego z prawem karnym skarbowym, ponieważ najczęściej dotyczy kwestii finansów przedsiębiorstwa.

Nowoczesne przestępstwa gospodarcze

W ostatnich kilkunastu latach można zauważyć, iż przestępstwa gospodarcze przeszły swoistą rewolucję, stały się bardziej wyrafinowane. Początkowo organy ścigania nie były przygotowane na tropienie takich nowych form, ale z czasem nabrały praktyki i wprawy. Tym bardziej podejmowanie obrony w tym zakresie jest dość utrudnione. Nasza Kancelaria jednak chętnie mierzy się z tym wyzwaniem, świadcząc kompleksową pomoc zarówno oskarżonym, jak i pokrzywdzonym.

Podejrzani, oskarżeni, pokrzywdzeni…

Nasza Kancelaria reprezentuje nie tylko tych, którzy zostali oskarżeni o popełnienie przestępstwa gospodarczego, ale również pokrzywdzonych w tym zakresie. W tego typu sprawach bowiem najczęściej nie dochodzi wyłącznie do złamania pewnych zasad, sformułowanych przez polskie prawo czy też naruszenia kondycji finansów publicznych, ale ktoś doznaje realnej (najczęściej finansowej) szkody.

Jakie sprawy leżą w kręgu naszej specjalizacji?

Zajmujemy się różnego rodzaju sprawami karnymi gospodarczymi. Między innymi:

 • sprawami dotyczącymi działania na szkodę spółki,
 • sprawami związanymi z odpowiedzialnością członków zarządu spółek,
 • sprawami oszustw finansowych,
 • sprawami oszustw internetowych,
 • sprawami oszustw i wyłudzenia kredytów i dotacji,
 • sprawami oszustw ubezpieczeniowych i bankowych,
 • sprawami łapownictwa biernego i czynnego,
 • sprawami z oskarżenia o działanie na szkodę wierzycieli,
 • sprawami z zakresu przetargów i zamówień publicznych.

Sprawdź jak
możemy Ci pomóc

  (zobacz całość)

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Citi Sp. z o .o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stoczniowców 9, 30-709 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558846, NIP: 945184658, REGON: 361576648. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania zapytania. Podane w formularzu dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  (zobacz całość)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Citi moich danych osobowych w celu udzielania mi informacji o usługach i ofertach Kancelarii. Wiem że w każdej chwili mogę wycofać zgodę.

  (zobacz całość)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Citi drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w celu udzielenia mi informacji o dodatkowych usługach i ofertach Kancelarii Citi, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  (zobacz całość)

  Wyrażam zgodę na używanie przez Kancelarię Citi telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefon, e-mail) dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w celu udzielenia mi informacji o dodatkowych usługach i ofertach Administratora, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne”