Specjalizacje

Zwykłe sprawy karne

Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich sprawach karnych, toczących się w oparciu o przepisy ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Podejmowaliśmy się już obrony w kontekście: jazdy pod wpływem alkoholu i narkotyków, wypadków drogowych, kradzieży, paserstwa, oszustw, wyłudzeń, przywłaszczenia, zniesławienia i wielu innych.

Czytaj więcej

Nasza Kancelaria podejmuje się również obrony w sprawach karnych skarbowych, czyli dotyczących odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, takie jak oszustwa podatkowe, wyłudzenia podatku VAT, przemyt celny, uzyskiwanie dochodu z nieujawnionych źródeł.

Czytaj wiecej

Sprawy karne skarbowe

Gospodarcze sprawy karne

Nie boimy się również spraw "dużego kalibru". Nasi specjaliści oferują swoje usługi w zakresie zagadnień, związanych z dużymi podmiotami gospodarczymi. Znane są nam tematy: działania na szkodę spółki, oszustw finansowych, łapownictwa, odpowiedzialności członków zarządu i wiele innych.

Czytaj więcej

Pomoc profesjonalnego obrońcy przyda się nie tylko w kontekście "dużych" spraw, ale również tych "mniejszych". Właśnie dlatego oferujemy swoją pomoc również w sprawach o wykroczenia – między innymi o: umieszczanie nielegalnych ogłoszeń, fałszywy alarm, prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub zakłócanie porządku.

Czytaj wiecej

Sprawy o wykroczenia

Postępowanie wykonawcze

Nie pozostawiamy naszych Klientów bez opieki również na etapie postępowania wykonawczego. Nasi specjaliści formułują wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary, zastosowanie dozoru elektronicznego i inne.

Czytaj więcej

Sprawy karne o cofanie licznika nie należą przy tym do łatwych. Ustawodawca, uchwalając przepisy art. 306a Kodeksu karnego nie myślał bowiem o interesach potencjalnych podejrzanych i oskarżonych, ale o łatwości udowodnienia im winy. Oferujemy naszym klientom kompleksową pomoc. Reprezentujemy ich na każdym etapie – postępowania przed organami ścigania, procesu sądowego, a także na etapie postępowania wykonawczego. Zbieramy niezbędne dowody i wykorzystujemy wszelkie możliwości, prowadzące do uzyskania korzystnego dla strony rozstrzygnięcia.

Czytaj wiecej

Sprawy karne o cofanie licznika

Kary administracyjne COVID-19

Mandaty „covidowe” wzbudzają sporo kontrowersji, jednak nie każdy wie, jak walczyć o swoje racje. Kary administracyjne nakładane przez Sanepid stały się codziennością - dotyczą one nie tylko przedsiębiorców.

Czytaj więcej