Sprawy karne skarbowe

Sprawy karne skarbowe wymagają nie tylko znajomości przepisów i procedur karnych, ale również swobody w operowaniu przepisami szeroko rozumianego prawa finansowego, w tym prawa podatkowego, celnego, dewizowego i tak dalej. Odpowiedzialność na podstawie ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy zasadza się bowiem na naruszeniu zakazów i nakazów, ustanowionych w celu ochrony i utrzymania dobrej kondycji finansów publicznych.

Kto prowadzi postępowanie karne skarbowe?

Postępowanie o przestępstwo lub wykroczenie karne skarbowe jest bardzo specyficzne i znacząco odbiega od zwykłego postępowania karnego. W tradycyjnej wersji mamy do czynienia z organami ścigania – Policją i prokuratorem. Tymczasem organami postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, według Art 118. Ustawy z dn. 10 września 1999 r. – Kodeks Karny Skarbowy, są: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Straż Graniczna, Policja i Żandarmeria Wojskowa. Organem postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe jest także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Czynności procesowe organów wykonują ich upoważnieni przedstawiciele.

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe

Przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez przepisy ustawy karnej skarbowej pod groźbą określonej w stawkach dziennych kary grzywny, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Z kolei wykroczeniem skarbowym nazywamy czyn zabroniony przez Kodeks karny skarbowy pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczenie jest zatem czynem lżejszym.

Sprawy karne skarbowe – czym zajmuje się nasza Kancelaria?

W ramach świadczonych przez nas usług prowadzimy wszelkie sprawy karne skarbowe. Posiadamy w naszym zespole najlepszych specjalistów z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego. Podpowiadamy, doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w:

 • sprawach o oszustwa podatkowe,
 • sprawach o wyłudzenia podatku VAT,
 • sprawach związanych z czynnym żalem,
 • sprawach postępowań kontroli skarbowej UKS,
 • sprawach związanych z poddaniem się odpowiedzialności,
 • sprawach dotyczących dochodów z nieujawnionych źródeł,
 • sprawach o przemyt celny,
 • sprawach wyłudzeń zezwoleń.

Warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, ponieważ sprawy karne skarbowe i finansowe należą do wyjątkowo trudnych i zawiłych, dlatego łatwo o błąd.

Sprawdź jak
możemy Ci pomóc

  (zobacz całość)

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Citi Sp. z o .o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stoczniowców 9, 30-709 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558846, NIP: 945184658, REGON: 361576648. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania zapytania. Podane w formularzu dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  (zobacz całość)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Citi moich danych osobowych w celu udzielania mi informacji o usługach i ofertach Kancelarii. Wiem że w każdej chwili mogę wycofać zgodę.

  (zobacz całość)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Citi drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w celu udzielenia mi informacji o dodatkowych usługach i ofertach Kancelarii Citi, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  (zobacz całość)

  Wyrażam zgodę na używanie przez Kancelarię Citi telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefon, e-mail) dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w celu udzielenia mi informacji o dodatkowych usługach i ofertach Administratora, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne”