Sprawy o wykroczenia

Częstym tematem, podejmowanym przez specjalistów, pracujących w naszej Kancelarii, są wykroczenia. Teoretycznie sprawy te są bardziej błahe i prostsze, ale potrafią stać się niemałą uciążliwością dla naszych Klientów.

Czym jest wykroczenie?

Zgodnie z przepisami ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń: odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. Popełniony czyn musi być zawiniony – można go popełnić umyślnie lub nieumyślnie.

Co oferujemy?

Nasi specjaliści udzielają porad i reprezentują Klientów między innymi w sprawach o:

 • umieszczanie nielegalnych ogłoszeń – w miejscach do tego nieprzeznaczonych, co wiąże się z zagrożeniem karą ograniczenia wolności lub grzywny i dodatkowo może oznaczać przepadek przedmiotów, stanowiących przedmiot wykroczenia, nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego,
 • fałszywy alarm – który może skutkować karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 złotych,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu – co niestety stanowi najczęstszą przyczynę naszych interwencji,
 • zakłócanie porządku – pojawiające się najczęściej przy okazji piątkowo-sobotnich spotkań towarzyskich,
 • wykroczenia kierowców – nie tylko te, związane z alkoholem, ale również przekroczenie prędkości, niezastosowanie się do znaków nakazu i zakazu, niezapięcie pasów bezpieczeństwa, prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień i tak dalej.

Potrzebujesz naszej pomocy? Zadzwoń do nas!

Sprawdź jak
możemy Ci pomóc

  (zobacz całość)

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Citi Sp. z o .o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stoczniowców 9, 30-709 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558846, NIP: 945184658, REGON: 361576648. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania zapytania. Podane w formularzu dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  (zobacz całość)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Citi moich danych osobowych w celu udzielania mi informacji o usługach i ofertach Kancelarii. Wiem że w każdej chwili mogę wycofać zgodę.

  (zobacz całość)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Citi drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w celu udzielenia mi informacji o dodatkowych usługach i ofertach Kancelarii Citi, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  (zobacz całość)

  Wyrażam zgodę na używanie przez Kancelarię Citi telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefon, e-mail) dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w celu udzielenia mi informacji o dodatkowych usługach i ofertach Administratora, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne”