Likwidowanie zatorów płatniczych – windykacja

Kancelaria Citi zajmuje się też kompleksową windykacją należności. W tym zakresie reprezentujemy naszych klientów w sporach z dłużnikami, skupujemy wierzytelności, a także przeprowadzamy różnego rodzaju działania prewencyjne.

Spory z dłużnikami

Nasza oferta przeznaczona jest między innymi dla osób, borykających się z problemem niepłacących dłużników. Od lat prowadzimy procesy windykacyjne i niejednokrotnie udało nam się odzyskać 100% należności. Skuteczność w działaniach zapewnia nam indywidualne podejście do sprawy, szeroko zakrojona analiza przypadku i przez lata opracowywane know how. Stawiamy w pierwszej kolejności na działania polubowne. Dopiero jeżeli okażą się one bezskuteczne, podejmujemy kolejne kroki. Prowadzimy sprawę na etapie sądowym oraz uczestniczymy w procesie egzekucji.

Działania prewencyjne

Nasi specjaliści prowadzą też szeroko zakrojone działania prewencyjne, które zapobiegają powstawaniu długów. Prowadzimy negocjacje z kontrahentami, kształtujemy odpowiednią treść umów, zabezpieczającą interesy naszych klientów, a także monitorujemy stan zadłużenia kontrahentów. Dzięki temu współpracujące z nami firmy zyskują wizerunek solidnych partnerów biznesowych.

W jakich przestrzeniach działamy?

 • monitorujemy stan regulowania istniejących wierzytelności,
 • reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przedsądowych, mających na celu polubowne rozwiązanie sporu,
 • reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych (postępowanie zwykłe, klauzulowe, nakazowe, upominawcze, EPU oraz uproszczone),
 • reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
 • prowadzimy postępowania spadkowe, jeżeli konieczne jest ustalenie następcy prawnego dłużnika,
 • reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu egzekucyjnym,
 • ustalamy wszystkie składniki majątkowe dłużnika (ruchomości, nieruchomości, wierzytelności, rachunki bankowe),
 • dbamy o zabezpieczenie spłaty długu (hipoteka umowna, zastaw rejestrowy, poręczenie długu),

sporządzamy umowy, zabezpieczające interesy naszych klientów i zapobiegające powstaniu długów.

Sprawdź jak
możemy Ci pomóc

  (zobacz całość)

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Citi Sp. z o .o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stoczniowców 9, 30-709 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558846, NIP: 9452184658, REGON: 361576648. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania zapytania. Podane w formularzu dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  (zobacz całość)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Citi moich danych osobowych w celu udzielania mi informacji o usługach i ofertach Kancelarii. Wiem że w każdej chwili mogę wycofać zgodę.

  (zobacz całość)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Citi drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w celu udzielenia mi informacji o dodatkowych usługach i ofertach Kancelarii Citi, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  (zobacz całość)

  Wyrażam zgodę na używanie przez Kancelarię Citi telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefon, e-mail) dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w celu udzielenia mi informacji o dodatkowych usługach i ofertach Administratora, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne”