Ceny transferowe – terminy wydłużone

Resort Finansów postanowił pójść „na rękę” przedsiębiorcom i wydłużył termin wykonania niektórych obowiązków, związanych z prowadzeniem dokumentacji podatkowej. W Ministerstwie zauważono bowiem, że ze względu na duże zmiany, wprowadzone w tym zakresie, wielu podatników może mieć problem ze zrealizowaniem wymogów, wynikających z nowych przepisów. Ile dodatkowego czasu otrzymali przedsiębiorcy?

Nowe rozporządzenie

15 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Regulacja ta ma znaleźć zastosowanie w odniesieniu do terminów, które miałyby upłynąć w 2018 i 2019 roku. Dzięki rozporządzeniu przedłużono do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego terminy: sporządzenia dokumentacji cen transferowych, złożenia we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenia, dotyczącego tego typu transakcji, a także dołączenia do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania PIT/TP lub CIT/TP.

Dlaczego zdecydowano się na zmiany?

Od 1 stycznia 2017 r. Resort Finansów zarzuca podatników kolejnymi zmianami, będącymi elementem pakietu „uszczelniania systemu podatkowego w Polsce”. Między innymi przedsiębiorcy zostali zmuszeni do sporządzania dokumentacji cen transferowych, złożenia oświadczenia w tym zakresie oraz dołączenia do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania PIT/TP lub CIT/TP. Pierwotnie maksymalnym terminem do wykonania tych czynności był dzień złożenia zeznania podatkowego. Dla wielu podatników okazało się to jednak karkołomnym zadaniem. Nie dość bowiem, że musieli zapoznać się z zupełnie nową formą dokumentacji, przepisami na ten temat oraz formularzami, to jeszcze zbiegło się to z procesem informatyzacji systemu podatkowego i wdrażaniem elektronicznego sposobu komunikacji przedsiębiorcy z poszczególnymi organami administracji podatkowej. W konsekwencji istniało ryzyko, że wielu podatników nie zdąży zrealizować nowych obowiązków. Ze względu na to, Ministerstwo Finansów przewidziało udogodnienie w postaci wydłużenia terminu o kilka miesięcy.