Blog

Przepisy RODO dotyczą różnych przestrzeni życia codziennego. Między innymi istotne są w procesach rekrutacji, podczas zatrudniania nowych pracowników. W tym zakresie działy HR mają pełne…

Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, a przynajmniej tej, którą posiadamy w formie papierowej. Niestety nie wszyscy pracodawcy zdają sobie…

Czytaj więcej
3 grudnia 2019

RODO w hotelu

Ochrona danych osobowych na podstawie przepisów RODO odnosi się również do działalności hoteli. One bowiem również w pewnym, ograniczonym zakresie przetwarzają dane osobowe. O czym…

Czytaj więcej
2 grudnia 2019

RODO w hostelu

Przetwarzanie danych osobowych klientów ma miejsce w różnych placówkach, których działalność polega na świadczeniu usług noclegowych. Między innymi do takiej sytuacji dochodzi w ramach działalności…

Czytaj więcej

Jednym z podmiotów, zobowiązanych do przestrzegania zasad, wskazanych w RODO, są gabinety stomatologiczne. W tej przestrzeni bowiem również może dojść do przetwarzania danych osobowych klientów…

Czytaj więcej
23 września 2019

Afera morele.net a RODO

W ostatnim czasie niebywałą sensację wzbudziło nałożenie kary na znany sklep internetowy morele.net. Urząd Ochrony Danych Osobowych orzekł, że portal musi zapłacić karę 2.830.410 zł….

Czytaj więcej
1 2 3 7