RODO

RODO, czyli właściwie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące w Polsce od maja 2018 r., wprowadziło niemały zamęt w środowisku polskich przedsiębiorców.

 

Trudności z implementacją RODO

Nowe przepisy wprowadziły szereg zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych przez podmioty gospodarcze. Na administratorów zostały narzucone nowe obowiązki w zakresie informowania, przetwarzania i ochrony tych danych. Dodatkowo, pojawiły się również wysokie kary finansowe za wszelkie naruszenia.

Nasza kancelaria skutecznie przeprowadziła do tej pory ponad 200 wdrożeń RODO, dzięki czemu doskonale poznaliśmy wyzwania, jakie ta regulacja stawia przed przedsiębiorcami.

 

Dofinansowanie do wdrożenia RODO

Mając na uwadze dobro naszych Klientów, uruchomiliśmy procedurę zmierzającą do pozyskiwania z dofinansowania z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. MARR jest instytucją, która zajmuje się kompleksowym wsparciem przedsiębiorców poprzez doradztwo, pozyskiwanie dotacji czy zapewnienie know-how.

Dzięki temu możemy zaoferować usługę z dofinansowaniem na poziomie nawet 80% do wdrożenia RODO w siedmiu województwach: małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, łódzkim, dolnośląskim. Oznacza to, że koszt usługi wyniesie Cię jedynie 20% regularnej ceny! Co więcej, nasi specjaliści przeprowadzą cały proces uzyskania tej dotacji – zajmą się wszystkim od początku do końca, żebyś nie był obciążony wnioskami i innymi kwestiami formalnymi.

Szczegółowe informacje udzielane telefonicznie

W zakresie usługi wdrożeniowej RODO możemy przeprowadzić między-innymi:

 • Przeprowadzenie audytu prawnego z zakresu ochrony danych osobowych przy współpracy przedsiębiorcy;
 • Zebranie i analiza uzyskanych informacji;
 • Doradztwo m. in. w zakresie wyodrębnienia kategorii przetwarzanych danych osobowych, zbiorów baz danych, podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, określenie roli przedsiębiorcy w procesach przetwarzania danych osobowych;
 • Analiza zasadności powołania inspektora ochrony danych w przedsiębiorstwie;
 • Stworzenie polityki ochrony danych osobowych obowiązującej w przedsiębiorstwie jako dokumentu stanowiącego wewnętrzną mapę mapę zasad i regulacji w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością;
 • Określenie dokumentów jakie należy sporządzić dla przedsiębiorstwa – w oparciu o przeprowadzony audyt;
 • Stworzenie dokumentów odpowiednio dopasowanych do działalności przedsiębiorcy;
 • Omówienie podejścia opartego na ryzyku, wskazanie przykładowej metodologii procedury zarządzania ryzykiem, w oparciu o którą przedsiębiorca będzie mógł dokonać analizy ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych rozumianej jako szacowanie ryzyka naruszenia praw i wolności osób;
 • Konsultacje przygotowanej dokumentacji z przedsiębiorcą i omówienie jej stosowania.
 • Ogólne szkolenie przedsiębiorcy i jego pracowników z zakresu przetwarzania danych osobowych i podjętych działań w procesie wdrożenia.
 • oraz inne czynności wynikające z indywidualnej charakterystyki prowadzonej działalności gospodarczej

Sprawdź jak
możemy Ci pomóc

(zobacz całość)

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Citi Sp. z o .o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Strzelców 14 lok. 1U, 31-422 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558846, NIP: 945184658, REGON: 361576648. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania zapytania. Podane w formularzu dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

(zobacz całość)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Citi moich danych osobowych w celu udzielania mi informacji o usługach i ofertach Kancelarii. Wiem że w każdej chwili mogę wycofać zgodę.

(zobacz całość)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Citi drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w celu udzielenia mi informacji o dodatkowych usługach i ofertach Kancelarii Citi, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

(zobacz całość)

Wyrażam zgodę na używanie przez Kancelarię Citi telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefon, e-mail) dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w celu udzielenia mi informacji o dodatkowych usługach i ofertach Administratora, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne”